naléhavost čeština

Překlad naléhavost italsky

Jak se italsky řekne naléhavost?

naléhavost čeština » italština

urgenza urgenze premurosità istanza impellenza attualita
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady naléhavost italsky v příkladech

Jak přeložit naléhavost do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Moc dobře si uvědomuji naléhavost situace, děkuji.
Sono ben consapevole dell'urgenza della situazione, grazie.
I přes naléhavost mé žádosti, se rozhodl, že do zítra nemá čas.
Nonostante la mia voglia di vederlo preferito non essere disponibile fino a domani.
Všichni tedy zřejmě chápete naléhavost situace.
Credo che l'urgenza della situazione sia chiara a tutti.
Byla v něm slyšet naléhavost. Snažil se je přesvědčit. Chtěl jim říct něco velice důležitého.
Il suo tono di voce è così serio, carico di significato, come se volesse convincere i suoi interlocutori di qualcosa.
Ali a Asiye koukali do těch plamenů, a v tvářích měli strach, paniku a naléhavost.
Ali e Asiye guardavano il fuoco con. uno sguardo pieno di orrore, di panico e disgusto.
Ale záznam orgasmů mužů, už jen v této třídě, dokazuje neefektivitu sociálních omezeních a naléhavost biologické potřeby.
Ma basta il numero di orgasmi dei maschi di questa classe per dimostrare l'ineuicacia delle regole sociali e l'imperiosità del bisogno biologico.
Jsem si jistý, že pochopíte naléhavost mé žádosti.
Sono sicuro che lei. capirà l'urgenza delle mie richieste.
Cítil jsem jistou naléhavost.
In effetti avevo notato una certa urgenza.
Omlouvám se za tu naléhavost.
Le mie scuse per l'emergenza.
Můžete mu předepsat léky na úzkost, ve snaze snížit naléhavost jeho pocitů.
Puoi prescrivergli degli ansiolitici per cercare di diminuire il bisogno pressante che sente.
Naléhavost situace vyžaduje získat Crise Johnsona.
La gravità della situazione ci obbliga a usare ogni risorsa disponibile perprendere Johnson.
Rád slyším naléhavost v jeho hlase.
Mi piace quando c'e' questo tipo di emergenza nel suo tono voce.
Ale naléhavost naší cesty je stále vysoká.
Ma l'urgenza del viaggio non è diminuita.
A líbila se mi ta naléhavost.
E volevo farlo subito.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Také další regiony zjistí, že pokles americké moci zvyšuje naléhavost užší spolupráce mezi sousedy.
Anche altre regioni potranno nel tempo verificare che il declino del potere statunitense tende a creare l'urgenza di una collaborazione più stretta tra paesi vicini.
Podobné statistiky jen podtrhují naléhavost městského plánování a řízení růstu.
Dati di questo tipo sottolineano l'urgenza di un'efficace pianificazione urbanistica e gestione della crescita.
Naléhavost těchto výzev sílí, neboť rozsáhlá a rychle rostoucí světová ekonomika způsobuje masivní destrukci životního prostředí a nové technologie vyžadují nové dovednosti.
Le sfide sono sempre più urgenti poiché l'economia mondiale grande ed in rapida crescita provoca una massiccia distruzione ambientale e poiché le nuove tecnologie richiedono sempre nuove competenze.
Tato naléhavost částečně vyplývá i z objemu financí, které budou SDG vyžadovat - celková částka dalece převýší objem prostředků potřebných k implementaci MDG.
L'urgenza è legata in parte all'entità del finanziamento che gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono, ovvero una somma che andrà ben oltre le risorse necessarie per l'implementazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio.
Naléhavost tématu snad ani nemůže být vyšší.
La questione non potrebbe essere più urgente.
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...