naléhat čeština

Překlad naléhat italsky

Jak se italsky řekne naléhat?

naléhat čeština » italština

urgere instare insistere incalzare
Doporučujeme...Italština: konverzaceS námi se domluvíteKoupit booktook.cz »

Příklady naléhat italsky v příkladech

Jak přeložit naléhat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nechci naléhat, ale ztrácíme cenný čas.
Non voglio essere insistente, ma stiamo sprecando del tempo prezioso.
Nechci vás naléhat na ně, ale myslíte, že to potrvá ještě dlouho?
Non vorrei farle fretta, ma pensa che ci vorrà ancora tanto?
Vím, že ti, kdo byli ve válce, o tom neradi mluví, a nechci na vás naléhat.
So che quelli che I'hanno fatta non amano parlare di guerra e non voglio abusare della sua cortesia.
Nebudu na vás naléhat.
Non voglio forzarti la mano.
Neodvážil jsem se naléhat.
Non osai insistere.
Bude-li naléhat, pošli ho pryc!
Seinsiste, se si presenta, mandalo via.
Nemá smysl naléhat.
No, la prego non insista!
Nechci naléhat.
Non voglio farti fretta. Non lo so!
Nechci naléhat v tak citlivé věci ale mohu vám položit přímou otázku?
A rischio di proseguire malgrado la sua evidente reticenza posso farle una domanda diretta?
Je to naléhavé. - Musím naléhat.
E' un caso di emergenza!
Je mi líto, ale musím na vás naléhat.
Mi spiace, sig.na Barling, ma devo continuare.
Nesmíš na mě naléhat, to radši rovnou odejdi.
Non c'è niente di più stupido. Se insisti, è meglio che vai via. Sul serio.
Prozatím na vás nebudu naléhat.
Non faro' piu' pressioni su di te al momento.
Když na tebe Hamlet bude naléhat, pamatuj, o co můžeš přijít, když budeš poslouchat a otevřeš své srdce a rozkrok tomu svůdníkovi, svůdci.
Se Amleto cerca di portarti a letto. ricorda quanto hai da perdere. se lo ascolti e apri il tuo cuore o le gambe. a questo gigolo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Se stupňujícím se utrpením Řeků však začali politici naléhat na soukromé banky a další držitele dluhopisů, aby většinu svých pohledávek odepsali.
Ma, in seguito, con l'aumento delle difficoltà greche, i politici hanno fatto pressione sulle banche del settore privato e su altri obbligazionisti affinché cancellassero gran parte delle loro richieste.
Rozsah, ve kterém budou úřady schopny naléhat na silnější konkurenci bankovnictví, bude ovšem zásadním způsobem záviset na regulatorním rámci.
Ma il livello fino a cui riusciranno a spingersi le autorità per ottenere una maggiore concorrenza nelle banche dipenderà fondamentalmente dal quadro normativo.
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...