nalévat čeština

Překlad nalévat italsky

Jak se italsky řekne nalévat?

nalévat čeština » italština

mescere
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský praktický slovníkKoupit booktook.cz »

Příklady nalévat italsky v příkladech

Jak přeložit nalévat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Mužu pít, dokud budeš nalévat.
Posso berne finché me ne versi.
Ale neměl by ses v den koridy takhle nalévat rumem.
Non è giusto che ti sborni di rum il giorno della corrida.
Vojákum dnes nalévat nesmíme.
Non possiamo vendere ai soldati stasera.
Mohu nalévat polévku?
Sei pronto per la minestra?
Počkejte, až si řeknou aspoň dvakrát. Taky nezapomeňte, že jim máte nalévat hlavně vodu.
Aspettate che ve lo chiedano più di una volta e ricordatevi di portare sempre in tavola molta acqua.
Budeš nalévat a já je jednu po druhé do sebe kopnu.
Allora tira fuori tutto che mi faccio una bevuta, così mi tira su.
Normálně je to velmi těžké nalévat z takovéto lahve.
Di solito è difficile versare il vino da una bottiglia come questa!
Lano, Lucy, jestli chcete pomoci nalévat, prosím.
Lana, Lucy, potreste aiutarmi a versare, prego?
Zkusili jste někdy přestat nalévat jim vědomosti do hlavy a jen se s nimi bavit?
Ha mai smesso di infilargli le noe'ioni in gola per parlare con loro?
Máš tu chodit a nalévat víno. Mm-hmm.
Devi andare in giro e versare vino.
Nalévat alkohol do alkoholičky není právě metoda jak přežít.
Dare alcol a un'alcolista non e' una tecnica di sopravvivenza.
Já ti mám nalévat čaj?
Dovrei versarti del te?
Budeme dneska nalévat?
Serviremo da bere oggi?
Můžeme sklízet kukuřici, nalévat kávu, všechno co chceme, ale to z nás nedělá lidské bytosti.
Possiamo cogliere il grano o bere caffe' tutto il tempo che vogliamo. ma non ci rendera' uno di loro.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italština: slovníčekKoupit booktook.cz »