nalézání čeština

Příklady nalézání italsky v příkladech

Jak přeložit nalézání do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Byl jsem v nalézání zkušený.
Avevo molta esperienza in fatto di ricerche.
Víš, já nejsem moc velký expert na nalézání řešení.
Senti, io non sono molto bravo a risolvere i problemi.
Pokud tedy nechceš zůstat a pokračovat v nalézání svého ztraceného dětství.
A meno che tu non voglia restare e continuare a rimpiangere la vostra infanzia perduta.
Ale odjíždím odsud bez tušení, co Waltra pohání k nalézání věcí.
Ma sto ripartendo senza avere un'idea di cio' che obblighi Walter a cercare le cose.
Walter má pověst ohledně nalézání věcí.
Walter ha la fama di riuscire a trovare cose.
Alejandro je trochu jako diktátor nebo šéf kultu ve shromažďování armády okolo sebe a část jeho geniality byla ve výběru a nalézání těch pravých lidí pro navrhování vesmírných lodí, kostýmů, celé podoby jeho světa.
Jodo ricordava un dittatore o un leader religioso, nel formare il suo gruppo, e parte del suo genio stava nella scelta delle persone e nel trovare indubbiamente le persone giuste per progettare le astronavi, i costumi, tutta l'estetica di quel mondo.
Věci k dělání jako práce, škola. a vše co dělám, jako nalézání sebe samé.
Per fare le cose che devo, tipo il lavoro e la scuola e altre cose tipo ritrovare me stessa. Cioe'.
Jelikož jste tak dobrý v nalézání věcí, najděte východ.
Ora, visto che e' cosi' bravo a trovare le cose. trovi l'uscita.
Je tady něco, co dělám lépe než kdokoliv jiný a to je nalézání věcí, které lidi schovali.
Beh, se c'e' una cosa che so fare meglio di chiunque altro, e' trovare cose che la gente nasconde.
Nalézání je obzvláště nepřesnou formou magie, kterou jsem ještě plně neovládnul.
La ricerca di oggetti è. una magia alquanto imprecisa, che non ho padroneggiato.
Tihle droidi byli skvělí v nalézání věcí.
Questi droidi erano ottimi cercatori, calcolatori.
Už od mého dětství jsem nesnil o ničem jiném, než o nalézání skrytých míst v přirozenosti.
Fin da quando ero bambino, non ho mai desiderato altro che scoprire i misteri della natura.
Doporučujeme...Italština (nejen) pro samoukyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Výzva rozvojové agendy po roce 2015 spočívá v nalézání kreativních řešení na podporu prosperity, rovnosti a udržitelnosti.
La sfida del programma di sviluppo successivo al 2015 consiste nel trovare soluzioni creative per sostenere la prosperità, l'uguaglianza e la sostenibilità.
K tomuto růstu poptávky navíc dojde v době, kdy nalézání, rozvoj a těžba nových zdrojů energie bude stále náročnější a dražší.
Quest'aumento della domanda sorgerà in un tempo in cui le attività di ricerca, sviluppo ed estrazione di nuove fonti di energia e di risorse saranno sempre più complesse e costose.
Nalézání účinných a mravných řešení vyžaduje opravdové státnictví - a to se doposud během krize eura ukázalo jako velmi nedostatkové zboží.
Trovare soluzioni efficaci e morali richiede una genuina arte di governare - qualcosa che è stata anche troppo rara durante la crisi dell'euro.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »