naléhavý čeština

Překlad naléhavý italsky

Jak se italsky řekne naléhavý?
Doporučujeme...Parlando s’imparaIntenzivní kurz italské konverzaceKoupit booktook.cz »

Příklady naléhavý italsky v příkladech

Jak přeložit naléhavý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Naléhavý případ!
Dottore! Un'emergenza!
Říkal jsem mu, že bez něj nemohu přijít, ale tvrdil, že má nějaký naléhavý obchod.
Gli ho spiegato che non sarei potuto venire senza di lui, ma ha detto di avere degli affari molto urgenti da sistemare.
Také vznikl naléhavý důvod, proč ji vzít s sebou na druhou stranu, kdybyste si to rozmyslel.
Secondo, si è data un ottimo motivo per venire con lei oltrecortina, nel caso lei avesse cambiato idea.
Jde o naléhavý případ.
È un'emergenza medica.
Máš nějaký naléhavý ženský problém?
Allora, quale grave problema femminile ti assilla?
Měl jsem naléhavý hovor. Revoluce v mé zemi.
Una rivoluzione nel mio paese.
Naléhavý telegram.
C'è un messaggio urgente per lei.
Čekám naléhavý hovor z Berlína, budu hned zpátky.
Aspetto una chiamata urgente da Berlino. Torno subito.
Přijďte, je to naléhavý!
Venga, e urgente!
Mám naléhavý a důležitý úkol.
È un'emergenza. Un lavoro urgente e importante per stasera.
Řekni, že profíci mají naléhavý případ.
Digli che c'è un'emergenza.
Naléhavý.
Urgente.
Je tu naléhavý telegram z Rock Ridge.
Un telegramma urgente da Rock Ridge.
Mohl to být naléhavý případ.
Quale emergenza potrebbe.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Potlačování krajní chudoby je sice nezpochybnitelně naléhavý mravní imperativ, ale ORP zřejmě není nejlepším způsobem jak mu dostát.
Sebbene l'eliminazione della povertà estrema sia un imperativo morale che richiede un intervento urgente, l'APS potrebbe non essere la risposta migliore.
Mají společný a naléhavý cíl postavit se ISIS; oběťmi teroru jsou všichni.
Condividono tutti l'interesse di fronteggiare l'Isis; sono tutti vittime del terrorismo.
Doporučujeme...ČlánekProč je nemožné naučit se jazyk ve školePřečíst easylingo.cz »

Možná hledáte...