ukázka čeština

Překlad ukázka italsky

Jak se italsky řekne ukázka?

ukázka čeština » italština

esempio saggio inquadratura assaggio

Příklady ukázka italsky v příkladech

Jak přeložit ukázka do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tady je ukázka upřímnosti, Tome.
Ecco un esempio di onesta', Tom.
Drsná ukázka nejtemnějších přírodních živlů venku, a tři elegantní lidé tady uvnitř.
La più crudele e selvaggia manifestazione della natura nella sua. E noi tre. Noi tre eleganti qui dentro.
Jen malá ukázka toho, co vás teď čeká, supové.
E quello è solo un assaggio di quello che vi toccherà d'ora in poi.
Jsem ukázka chlapa, co?
Bel campione d'uomo, vero?
Tohle je ukázka zvukového filmu.
Questa è la dimostrazione di una scena parlata.
Ukázka nadcházejících atrakcí.
Un'anteprima di intrattenimenti futuri.
Přiznávám, on není obzvláště pohledná ukázka k prezentaci.
Ammetto che non è particolarmente attraente, al momento.
Byl to také podnět k celosvětovému osvobozování lidí a ukázka toho, co může dokázat hrstka udatných mužů, kteří se nechtějí podrobit tyranii.
Fu un trascinante esempio che mostrò ai popoli liberi del mondo cosa possano fare pochi uomini coraggiosi quando rifiutano di sottomettersi alla tirannia.
Existuje krásnější ukázka toho, co dobrého je v naší zemi, než nevinné hlasy našich dětí?
Quale espressione migliore di ciò che di meglio ha da offrire il nostro paese, delle voci innocenti dei nostri bambini?
Jen ukázka.
È solo una prova.
Že by ukázka vzteku?
Sei seccato?
Dobrá ukázka pokrytectví v organizovaném náboženství byla právě ve hře Luther.
Un buon quadro dell'ipocrisia dietro la religione organizzata era in Luther.
Nádherná ukázka naprosté netečnosti.
Che superba manifestazione di inerzia.
Dobrá, tady je ta vaše ukázka.
No,aspettate un attimo. -Allora?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To, co obdrželi od Tillersonovy komise, je ukázka jasně chybného poučení.
Ciò che ha ricevuto dalla commissione di Tillerson è un esercizio nella direzione sbagliata.
Ukázka rázné síly by na trzích mohla obnovit klid.
Una dimostrazione di grande forza potrebbe riportare la calma nei mercati.

Možná hledáte...