brána | bláha | lana | Blank

blána čeština

Překlad blána německy

Jak se německy řekne blána?

blána čeština » němčina

Membrane Membran Häutchen
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blána německy v příkladech

Jak přeložit blána do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Toto je tvá plodová blána, z tvé hlavy, když ses narodil.
Dies ist die Glückshaube, die du auf deinem kleinen Kopf trugst, als du geboren wurdest.
Oscar věděl, že to je jen pověra, že plodová blána ochrání před utonutím.
Oscar wusste, dass es nur ein Aberglaube war, dass ein Häubchen einen vor dem Ertrinken schützen könnte.
Zase se mu obnovila panenská blána.
Es ist, als sei sein Hymen wieder hergestellt.
Vyřežou nádor a poškozené srdeční tkanivo nahradí hovězími záplatami. Jsou to záplaty vyrobené z kravího perikardia. To je blána, která obklopuje srdce.
Der Tumor wird entfernt und das Gewebe durch bovine Patches ersetzt, eine Art Flicken aus Rinderperikat, die eine Ummantelung bilden.
Protrhla se mi panenská blána, když jsem ve škole jezdila na koni.
Mein Jungfernhäutchen ist beim reiten in der Schule zerrissen.
Tvoje blána! Jste lovec, synu?
Jagst du, mein Sohn?
Jill Price-Grayová, panenská blána?
Jill Price-Gray, mit einem Bindestrich?
Blána z dračího srdce, pane.
Drachenherzfaser.
Blána z dračího srdce?
Drachenherzfaser. - Mhm.
Blána z dračího srdce. Dvanáct a tři čtvrtiny palce.
Drachenherzfaser. 12 drei Viertel Zoll lang.
Panenská blána zůstane dotčená.
Das Jungfernhäutchen bleibt heil!
Přesně tak, a viselo na něm něco jako plodová blána.
Genau, und so etwas wie eine Fruchtblase hing an ihm.
Tak dlouho jsem si už nevrzla, že se mi asi zase zaceluje blána.
Ich bin so lange nicht flachgelegt worden, langsam fühl ich mich wie eine wiedergeborene Jungfrau an.
Jsi gymnastka a panenská blána ti praskla bez mužského přičinění.
Du bist Turnerin, dein Häutchen ist von allein gerissen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »