blábolit čeština

Překlad blábolit německy

Jak se německy řekne blábolit?
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blábolit německy v příkladech

Jak přeložit blábolit do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Přestaň blábolit.
Ich rieche nach Aas.
My zajistili tyto dva chlapce běžící dole po 5-té Avenue, a když jsme je zastavili a chtěli se jich zeptat, tak oni začali blábolit něco a několika maniacích.
Wir haben sie gefunden als sie die 5th Avenue runter rannten, und als wir sie anhielten, fingen sie an zu reden wie Verrückte.
Ještě si šňupněte a budete vesele blábolit.
Noch ein Gramm und ihr labert alle endlos.
Byla jste tak krásná a bezbranná a pak jste začala veršovat. a blábolit a dělat přemety a zpívat a.
Sie sehen wundervoll, verletzlich aus und Sie fingen an. zu reimen und mit dem Gerede, dem Gesinge und allem Zeugs.
Zhroutila se v práci, dostala záchvat, a začala něco nesmyslně blábolit.
Sie brach zusammen. Die Ärzte sprachen von einem Anfall und Glossolalie. - Unklare Sprache.
Jen tu sedíte a necháte mě blábolit.
Wie schlau Sie sind! Sitzen nur da, lassen mich reden.
Já nevím, vždycky znervozním a začnu blábolit.
Ich weiß nicht. Ich werde nervös und fange an zu stammeln.
A on začne blábolit a je z toho blábol-fest.
Und er stammelt und es wird ein Stammelfest.
Jdu, než začne blábolit o nově nalezené úctě k životu.
Ich werde nach Hause gehen, bevor Ross beginnt weitläufig über seine neuen Respekt für das Leben.
A pak, aby to bylo ještě horší jsem začala blábolit před Kapitánem. Oh.
Dann erzählte ich dem Captain Unsinn.
Můžeš prosím blábolit za chůze.
Kommt rein, während ihr redet.
Přestaň blábolit, idiote.
Hör auf, hier rumzulallen, Idiot.
Přestaňte blábolit.
Redet keinen Unsinn!
Chceš stát před poloprázdným hledištěm a blábolit o kukuřici?
In einem leeren Theater stehen und Mist übers Ernten reden?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »