bláznivě čeština

Překlad bláznivě německy

Jak se německy řekne bláznivě?

bláznivě čeština » němčina

irreredend
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady bláznivě německy v příkladech

Jak přeložit bláznivě do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Bláznivě miluješ skvělou holku a nemáš ani peníze na svatbu.
Du liebst ein tolles Mädchen, aber hast kein Geld zum Heiraten.
Pokaždé, když něco řekl. bylo to překrouceno, aby zněl bláznivě.
Jedes Mal, wenn er etwas sagte, wurde es ihm herumgedreht.
Zní to bláznivě, ale udělej to kvůli mně.
Es klingt dumm, aber tu es für mich.
Podle vás se mladá, krásná žena, která je zasnoubená do vás bláznivě zamiluje a proti vaší vůli vás přesvědčí k unáhlenému sňatku.
Sie sagen, eine junge Frau, verlobt mit einem anderen Mann. überredet Sie zu einer schnellen Heirat. wider Ihres besseren Wissens.
Jsem zamilovaná, bláznivě zamilovaná.
Ich bin verliebt, total verliebt!
Prý se do ní bláznivě zamiloval.
Er hat sich in sie verliebt.
Spíš bláznivě zamilovaná.
Nur liebestoll vielleicht.
Copak to zní tak bláznivě?
Ist das so seltsam?
Copak to zní tak bláznivě?
Wirke ich deshalb wie ein Verrückter?
Zní to bláznivě, ale takový to mělo tvar.
Es klingt verrückt, aber so sahen sie aus.
Hluboce, bláznivě, zoufale, vášnivě!
Leidenschaftlich, wahnsinnig, ich verzehre mich nach Ihnen!
Nezní to bláznivě?
Klingt das albern?
Zní to bláznivě, ale byla bílá jako sníh.
Auch wenn es verrückt klingt, er war schneeweiB.
Promiňte, pokud to zní bláznivě, ale jde o čistou pravdu.
Vielleicht klingt das verrückt, aber es ist wahr, trotz allem.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »