bláznivý čeština

Překlad bláznivý německy

Jak se německy řekne bláznivý?
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro A2+Rozšiřte si svou slovní zásobu o témata, která se týkájí například volnočasových aktivit, konzulátu, kultury aj.Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady bláznivý německy v příkladech

Jak přeložit bláznivý do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Stojíš a žvaníš jak bláznivý papoušek.
Du sprudelst wie ein Wasserfall!
I přestože je to bláznivý nápad, o kterém lidé sní, ale pak na něj rezignují.
Selbst wenn es eine närrische Idee ist, die man nicht verwirklicht.
To byl bláznivý večer!
Oh weh! Ist das eine verrückte Nacht!
Je to bláznivý svět.
Verrückte Welt!
Podle mě určitě. Jste.jste bláznivý a já z vás blázním taky.
Du bist verdreht und machst mich auch verrückt.
Jste bláznivý bloudivý rytíž, Michaele.
Du bist so abenteuerlustig, Michael.
Bláznivý nápad.
Verrückte Idee.
O hledání zlata jsem měl bláznivý představy.
Ich hatte wirklich keine Ahnung vom Goldsuchen.
Jestli chceš moje zlato, přines mi zbraně, s kterými Bláznivý kůň se Siouxy válčil u Little Big Hornu.
Wenn du mein Gold willst, dann bring mir die Gewehre, mit denen Crazy Horse und die Sioux aus dem Norden am Little Big Horn Krieg geführt haben.
Co je tohle za bláznivý nápad?
Was soll das Ganze?
Měl takový bláznivý nápad, že by mohl sjednat příměří.
Er hatte diese verrückte Idee, er könne einen Waffenstillstand aushandeln.
Byl to bláznivý nápad.
Es war Wahnsinn.
Ty bláznivý Bostoňane!
Du Verrückter, Boston Mann!
Ten bláznivý poručík by nechal zabít celou četu.
Der Idiot hat den ganzen Zug in Gefahr gebracht.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro B1-Rozšiřte si slovní zásobu o témata, která se týkájí například kultury, práce či cestování aj.Podívat se onlinejazyky.cz »