bláznovství čeština

Příklady bláznovství německy v příkladech

Jak přeložit bláznovství do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Pokud je tohle bláznovství, pak bych měl být poslán do blázince. ale to si nemyslím, dokonce si to nemyslí ani pan Cedar.
Wenn das verrückt ist, sollte ich eingewiesen werden. aber das ist es nicht, und Mr. Cedar denkt das auch nicht.
Večeře v půlnoci, to je bláznovství.
Dieses verrückte Mitternachtsessen.
Konečně můžeme sklidit plody tvého bláznovství.
Das verdanken wir Euch!
Ve vašem stavu je to bláznovství!
Das ist verrückt in ihren Umständen!
To by byl vrchol bláznovství.
Das wäre kompletter Selbstmord.
Někdy si myslím, že to bláznovství jen předstírá.
Manchmal denke ich, er hält uns zum Narren mit dieser Spinnerei.
Ale tohle létání z Palm Springs do St Moritzu a pak zas na Riviéru, by považoval za bláznovství.
Er würde das Herumreisen von Palm Springs nach St. Moritz zur Riviera als große Dummheit abtun.
Je bláznovství tu zůstávat, když nevíš, co se ti může stát.
Langsam wird es eng. Hier zu bleiben wäre dumm. Du weißt nicht, was passieren wird.
Jít hlavou proti zdi je bláznovství.
Anstatt darauf zu bestehen, geh den sicheren Weg!
Chcete vzdorovat soudu gestem zjevného bláznovství. a doufáte, že se můžete odvolat na základě šílenství?
Durch solch eine verrückte Geste wollen Sie sich wohl als unzurechnungsfähig darstellen.
Bláznovství.
Wahnsinn.
Ze všech těch bláznovství.
Von all den verrückten Dingen.
A řekl jsem si, tohle je bláznovství. to je bláznovství.
Ich sagte mir, das ist verrückt. das ist verrückt.
A řekl jsem si, tohle je bláznovství. to je bláznovství.
Ich sagte mir, das ist verrückt. das ist verrückt.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jedenačtyřicet let nato se Izrael stále nedokáže oprostit od rozvratné okupace palestinských území ani od bláznovství osad.
Einundvierzig Jahre später ist Israel immer noch unfähig, sich aus der zerstörenden Besetzung der palästinensischen Gebiete und dem Siedlungswahn zu befreien.
Od žádné úspěšné východoevropské vlády nelze žádat zavedení dramatického programu úspor a reforem před demokratickými volbami. Začít právě teď by bylo čiré bláznovství.
Keine erfolgreiche osteuropäische Regierung ist bisher aufgefordert worden, vor demokratischen Wahlen ein dramatisches Spar- und Reformprogramm aufzulegen; es wäre absolut töricht, jetzt damit anzufangen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »