blátivý čeština

Překlad blátivý německy

Jak se německy řekne blátivý?

blátivý čeština » němčina

schlammig versumpft sumpfig matschig kotig durchnässt
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady blátivý německy v příkladech

Jak přeložit blátivý do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Blátivý svah nám bude pomáhat. Budou se klouzat, když půjdou nahoru.
Der Schlamm verlangsamt aber auch Blüchers Rückzug.
Já. líbám jeho střevíc blátivý, a k samým vzpruhám srdce přirost mi ten milování hodný ohnivec.
Ich küsse seinen schmutzgen Schuh und von Herzensgrund, ich liebe den lieben Eisenfresser.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

KYJEV - Začalo to jako šedý a blátivý jarní den, jeden z mnoha podobných v mé vlasti.
KIEW - Es begann als grauer und trüber Frühlingstag, wie so viele andere in meinem Heimatland.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...