Blato | dláto | Alto | zlato

bláto čeština

Překlad bláto německy

Jak se německy řekne bláto?

bláto čeština » němčina

Schlamm Dreck Schmutz Schlick Matsch Lehm Kot
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady bláto německy v příkladech

Jak přeložit bláto do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Nejdřív mi chrstnete do obličeje bláto a teď nastavujete ruku k políbení.
Erst bewerfen Sie mich mit Dreck und jetzt soll ich lhre Hand küssen.
Šťastný nápis, když je na něm vaše bláto.
Glückliches Schild. Das ist lhr Dreck.
Je tam bláto.
Sie ist voller Schlamm.
Podívejte na to bláto.
Sehen Sie sich diesen Schlamm an.
Kdyby šel přes zahradu, nechal by na koberci bláto.
Wäre er aus dem Garten gekommen, hätte er auf dem Teppich Spuren hinterlassen.
Nezkoušejte na mě házet bláto, Blake, mohlo by postříkat i vás a váš výbor.
Ziehen Sie mich nicht durch den Dreck, Blake. Sie könnten auch ein paar Spritzer abbekommen. Sie und Ihr Komitee.
Dathane, ty vidíš jenom bláto, tak odnes její zablácené oblečení a jdi.
Dathan, du siehst nur Schlamm, also nimm ihre Schlammsachen und geh.
Na to bláto ve tvé rubrice.
Mehr Schmutz für Ihre Kolumne.
Je to 15-1 a dráha je pro něj jak dělaná. Bláto mu svědčí.
Er wird 15:1 gehandelt und ist ein echter Gewinner!
Venku jen bláto a bahno, dokonce i silnice jsou nebezpečné.
Draußen ist doch alles nur Sumpf und Moor! Und nicht einmal die Straßen sind sicher!
No, mohli bychom si navzájem umýt to bláto. Zažili jsme vskutku krásné chvíle při dělání takových věcí.
Wir könnten uns gegenseitig helfen, den Dreck abzuwaschen.
Dej si na to bláto a budeš vypadat jako prase.
Sieh nur, wie heruntergekommen du ausschaust. Wasch dich mit Kräutern, sonst verkrustest du wie ein Schwein.
Dej si na tvář bláto nebo něco nebo opuchneš jako prase.
Mach was dagegen, sonst schwellst du wie ein Schwein.
Měls vidět, jak Basini žere bláto.
Du solltest sehen, wie Basini Dreck frisst.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pravda, také chalupy se satelitními anténami, ovšem kolem nich sláma, bláto, naštípané dříví a dobytčí zápach.
Auf den Dächern der Bauernhäuser werden zwar Satellitenantennen zu sehen sein, aber ringsumher nur Stroh, Schlamm und gestapelte Holzscheite, eingehüllt in eine Wolke von Viehmistgestank.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...