solo | sólo | silo | selo

sklo čeština

Překlad sklo portugalsky

Jak se portugalsky řekne sklo?

sklo čeština » portugalština

vidro vidraça transparente efeito de transparência

Příklady sklo portugalsky v příkladech

Jak přeložit sklo do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Na sklo ne, prosím.
Por favor, não se apoie sobre o vidro.
Mají rozbité sklo. - Asi tu došlo k zápasu.
O vidro está partido.
Musíme to sklo sebrat.
Provavelmente na luta.
Sklo je rozbité.
O vidro está quebrado.
Přes rentgenové sklo obyčejného nákladního vozu se natáčeli i nejspolehlivější lidé pracující na Procesu 97.
Através de um espelho raio-X colocado na traseira de uma carrinha, foram feitos filmes, até dos elementos mais confiáveis a trabalhar no Processo 97.
Něco si přej a pak zkus rozbít nějaké sklo.
Pedes um desejo e depois tentas partir um vidro.
Oh, no, můj táta vlastní továrnu na sklo v Buffalu.
O meu pai possui uma fábrica de vidro em Búfalo.
Sklo, hloupá káčo, nic než sklo.
São de vidro, minha parva.
Sklo, hloupá káčo, nic než sklo.
São de vidro, minha parva.
Sklo.
Taças. taças.
Všichni jedeme ve stejném voze, ale jsou tu sedadla přední a ta zadní a mezi nimi je sklo.
Estamos todos juntos no carro, mas há um banco á frente, um atrás e uma janela entre os dois.
Jsou přední sedadla a zadní sedadla a mezi nimi je sklo.
Há o banco da frente e o banco de trás, e uma janela a separá-los.
Tam vyřízli sklo za bílýho dne.
Lembro. Eles cortaram o vidro em pleno dia.
Nerozřezal bys sklo nebo nerozbil je pěstí, abys dostal, co chceš, když víš, že to tam na tebe čeká?
Não usaria um diamante corta-vidro, um tijolo, o punho, qualquer coisa, sabendo que estava ali à sua espera?

Možná hledáte...