cálido spanělština

teplý

Význam cálido význam

Co v spanělštině znamená cálido?

cálido

Que da una sensación de calor, que comunica su calor o que está caliente. Que proporciona una agradable sensación de amistad y comodidad. Que demuestra entusiasmo. Se dice del color, o mezcla de colores, en el que predominan los matices entre el amarillo y el rojo.

cálido

Que tiene habilidad para engañar o evitar ser engañado.

Překlad cálido překlad

Jak z spanělštiny přeložit cálido?

cálido spanělština » čeština

teplý horký žhavý

Příklady cálido příklady

Jak se v spanělštině používá cálido?

Citáty z filmových titulků

Por delante, el futuro es cálido y tentador.
Budoucnost je příjemná a lákavá.
Es soleado y cálido, pero no es Nueva York.
Je tu hezky, ale není to New York.
Los días perezosos el atardecer cálido del campo la risa sonora y suave de los negros la calidez y la seguridad de aquellos días.
Ty staré lenivé dny, soumrak na venkově, hihňání odpočívajících černochů, teplo a bezpečí těch dnů.
El viento cálido sopla a través de los campos y los espíritus lo montan cantando mientras nos miran..
Horký vítr vane mezi poli. a na něm se vozí duchové. zpívají, když se dívají dolů na nás.
Notará que el clima aquí es un pelín cálido.
V Casablance je asi trochu moc horko.
Es debido al cálido temperamento del sur.
To je ta jejich jižanská nátura.
Este lugar es cómodo y cálido.
Je tady hezky a teplo.
El humor de este asunto se pone demasiado cálido.
Žádný spěch, desátníku. Moc se tu střílí.
Creo que hubiéramos actuado de otra forma si viviéramos en un clima cálido.
Víš, myslím si, že bychom se všichni chovali jinak, kdybychom pořád žili v teplém a slunečném podnebí.
Es como tú. cálido, frío, claro, oscuro. incorruptible.
Je jako ty. teplé, studené, světlé a temné. nezkorumpovatelné.
Aquí es donde debes estar. Un lugar cálido, acogedor, protegido.
Tady máš teplo, pohodlí a bezpečí.
Me gustó mucho el tono cálido que tenía su voz.
Líbí se mi ten vřelý tón vašeho hlasu, který jste právě měla ve slovech.
Éste es el invierno más cálido desde hace treinta años.
Tohle je ta nejteplejší zima za posledních 30 let.
Debe ser hermoso, fabuloso, cálido y apasionado.
Musí to být krásné, úchvatné, vřelé, vášnivé.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La recomendación de ampliar la canasta de DEG ha recibido un cálido respaldo de parte de Christine Lagarde, directora del FMI, y se espera que a fin de mes el comité ejecutivo del Fondo tome una decisión final.
Doporučení rozšířit koš SDR vřele podpořila generální ředitelka MMF Christine Lagardeová a na konci listopadu se očekává konečné rozhodnutí výkonného sboru.
Un clima más cálido y más húmedo mejorará las condiciones para el parásito de la malaria.
Podle výzkumu Richarda Tola pro Centrum Kodaňského konsenzu by nejúčinnější celosvětová omezení emisí uhlíku - navržená tak, aby udržela přírůstky teplot pod dvěma stupni Celsia - vyšla do roku 2100 na 40 bilionů dolarů ročně.
Este mayo fue el más cálido de la historia.
Květen byl vůbec nejteplejší měsíc.
Cuanto antes cerremos el grifo, más baja será la temperatura en la cual se estabilice el clima, menor el riesgo que enfrentemos y más bajo el costo en el que incurramos para adaptarnos a un planeta más cálido.
Čím dříve kohoutek uzavřeme, tím na nižší teplotě se klima stabilizuje, tím menšímu riziku budeme čelit a tím nižší budou náklady naší adaptace na teplejší planetu.
Quizá porque era sueco, propuso encender minas de carbón para acelerarlo, ya que pensaba que un clima más cálido era una excelente idea.
Snad proto, že pocházel ze Švédska, navrhl, abychom zapálili uhelné doly a tím jej urychlili, protože měl za to, že teplejší klima je výtečný nápad.
Pero sin Havel, los checos pueden descubrir que tal vez no reciban un recibimiento tan cálido en el ruedo internacional.
Ale bez Havla mohou Češi jednoho dne zjistit, že už jim na mezinárodní scéně nechystají tak vřelé přijetí jako dosud.

Možná hledáte...