intriga spanělština

pleticha, machinace, intrika

Význam intriga význam

Co v spanělštině znamená intriga?

intriga

Manejo cauteloso, astuto y reservado para conseguir algún fin. Enredo. Enlace de sucesos de una acción dramática o novela.

Překlad intriga překlad

Jak z spanělštiny přeložit intriga?

intriga spanělština » čeština

pleticha machinace intrika úklady úklad

Příklady intriga příklady

Jak se v spanělštině používá intriga?

Citáty z filmových titulků

Entonces, cuando el mar puso un extraño obsequio a los pies de la pequeña niña china, Flor de Loto, ella sintió temor. pero, a la vez, intriga.
Když malá čínská dívka, Lotusový Květ, spatřila u nohou cizince, kterého vydalo moře, cítila strach, ale i zvědavost.
Te mueres por saber por qué me encerraron, no te voy a dejar con la intriga.
Řeknu vám, proč jsem seděl, jinak ještě puknete zvědavostí. No, nejsem chlap, co vás zklame.
Viendo sus rostros mal remunerados creo que los intriga mi riqueza.
Vidím údiv na vašich špatně placených tvářích. Divíte se, odkud jsem vzal ty peníze.
No, Sr. Vadas, a mí no me intriga.
Ne, pane Vádaši, nedivím.
Que no me intriga.
No prostě se nedivím.
Los autores son responsables de la intriga que han imaginado, pero se han esforzado en expresar, con imágenes y detalles tomados de la realidad, la atmósfera que reina en estos conventos y el espíritu que anima su misión.
Autoři přijímají odpovědnost za příběh, který se odehrál jen v jejich fantazii, zato si ale dali velikou námahu, aby obrázky a detaily zcela oživily atmosféru a ducha doby která tehdy vládla v kláštěře, toť úkol, který si autoři vytyčili.
Pero me intriga.
Jen jsem zvědavej.
Hay algo que me intriga.
Jednu věc nechápu.
Usted me intriga.
Dudley, přemýšlela jsem o vás.
Sabes, Phillip, me intriga mucho que la gente no responda a mis preguntas.
Víš, Phillipe, mě vždycky zaujme, když někdo neodpovídá, a jsem zvědavý.
Ya no se enoja nunca, eso es lo que me intriga.
Nikdy není naštvaný, to mě mate.
Me vi atrapada en una intriga inesperada. pero mi orgullo de adolescente no me dejaba volver atrás.
Stala jsem se součástí nečekané zápletky. má pýcha mi však nedovolila, vrátit se zpět.
Me intriga, profesor.
Zaujal jste mě, profesore.
Más bien me intriga, aunque no sea una propuesta ortodoxa.
Ten návrh zní zajímavě, ačkoli zároveň trochu neobvykle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

CAMBRIDGE - Hasta hace poco, la seguridad informática interesaba principalmente a los frikis informáticos y a los tipos aficionados a la intriga y el misterio.
CAMBRIDGE - Kybernetická bezpečnost až donedávna zajímala hlavně počítačové nadšence a milovníky špionážních románů.
La influencia supuestamente civilizadora de ser un socio occidental -al presidir una cumbre del G-8 en San Petersburgo, por ejemplo- parece haberse disipado en la intriga del Kremlin de Putin.
Zdá se, že Putinova kremelská klika promrhala údajný kultivující vliv vyplývající z partnerství se Západem - například v podobě pořádání summitu zemí skupiny G8 v Petrohradu.
Pero las firmas de auditoría y sus clientes corporativos -no es para sorprenderse dada la intriga que surgió- atacaron en conjunto su propuesta para separar la consultoría de la auditoría.
Auditorské firmy a jejich firemní klienti - a to nijak překvapivě, vzhledem k tomu, že měly plno příležitostí se spolčit - naplno a bez obalu napadly jeho návrh, aby poskytování poradenských a auditorských bylo od sebe odděleno.
El estreno de la película desató intriga y drama internacionales y obscuras luchas de poder geopolítico.
Uvedení filmu vyvolalo mezinárodní intriky, dramata a stínové geopolitické mocenské boje.
Estamos acostumbrados a los efectos narrativos de los cuentos: finales con sorpresa, tramas de intriga, el suspenso que nos obliga a leer o mirar hasta el final para ver qué sucede.
Výsledné interpretační efekty pak bereme jako samozřejmost: překvapivá rozuzlení, fascinující situace a nutkání číst nebo se dívat až do konce.
Vi la película de Martin Scorsese El lobo de Wall Street y la misma despertó en mi la suficiente intriga como para incitarme a leer las memorias de Belfort, en las se basa el guión.
Zhlédl jsem film Martina Scorseseho Vlk z Wall Street a tento snímek mě natolik fascinoval, že jsem si přečetl i Belfortovy paměti, podle nichž byl napsán scénář.
La segunda desata lo peor: envidia, intriga, ambición, sospecha y la necesidad de venganza.
Druhý dává průchod tomu nejhoršímu: závisti, intrikám, nenasytnosti, podezřívání a touze po odplatě.
Redes de intriga y protagonistas sombríos oscurecen los detalles, pero las prioridades son inconfundibles.
Propletence pletich a temných hráčů zamlžují podrobnosti, ale priority jsou neklamné.

Možná hledáte...