intrika čeština

Překlad intrika spanělsky

Jak se spanělsky řekne intrika?

intrika čeština » spanělština

intriga trama maquinación

Příklady intrika spanělsky v příkladech

Jak přeložit intrika do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Intrika se Sandro Grecovi komplikuje.
La conspiración se hace más pesada para Sandro Grec.
Hnusí se mi taková intrika, ale Lorka má své špiony, proto já musím mít své.
Detesto las intrigas, pero como Lorca tiene sus espías, yo debo tener los míos.
Stejně jako jed šíří své škodlivé výpary intrika obnažena šířila své odporné mechanismy.
Igual que el veneno desplegaba su olor, la trampa extendía su tortuosa maquinaria.
Je to jen intrika, aby odsoudili nevinného člověka!
Este proceso es una maniobra para condenar a un hombre honrado.
Jediným protijedem na ujetou intriku je intrika ještě ujetější.
El único antídoto para un plan estrafalario es un plan aún más estrafalario.
Oh, kdyby byla moje láska obyčejná, nevkusná společenská intrika, nechali by jste mě na pokoji..
Oh, si mi amor fuese alguna ordinaria, vulgar intriga de la sociedad, me dejarías solo.
Intrika k zabití krále.
Un plan para matar al Rey.
Taková ta jeho intrika.
Uno de sus planes.
Může to být od něj nějaká intrika, aby nabyl svobody.
Puede ser alguna maniobra para obtener su libertad.
Malá mocná kapka a úžasně zlá intrika.
Una poderosa caída Y un complot muy oscuro.
Který, jak většina Texasanů věří, je komunistická intrika.
El cual la mayoría en Texas cree que es una intriga comunista.
Neřekl mi žádné podrobnosti, ale dokážu si představit, že je to nějaká jeho nová intrika, aby získal zpět pozornost Blair.
No fue muy comunicativo con los detalles, pero yo. Imagino que será alguna estratagema tipo-Bass para atraer la atención de Blair.
Ne všechno, co dělám, je intrika.
No. No todo lo que hago es una maquinación.
To byla intrika jak z Devious Maids.
Ha sido una estratagema del nivel de Criadas y Malvadas.

Možná hledáte...