inventiva spanělština

vynalézavost, tvořivost, kreativita

Význam inventiva význam

Co v spanělštině znamená inventiva?

inventiva

Capacidad para generar soluciones creativas a problemas o situaciones comunes.

Překlad inventiva překlad

Jak z spanělštiny přeložit inventiva?

inventiva spanělština » čeština

vynalézavost tvořivost kreativita kreativnost invence chytrost

Příklady inventiva příklady

Jak se v spanělštině používá inventiva?

Citáty z filmových titulků

Cuanta inventiva de ella para escogerte a ti.
Jak velice vynalézavé, vybrat si vás.
Lo más llamativo es tu inventiva.
To, co nejvíc člověku padne do oka, je tvá příšerná vynalézavost.
Hasta ahí llega mi capacidad de inventiva.
Nic jiného mě nenapadá.
Tengo una mente inventiva y con recursos.
Jsem mazaný a vynalézavý.
Mediante su genio y su inventiva. logró que sus máquinas se elevaran sobre el suelo. y a veces también las hacía aterrizar.
Nadáním a vynalézavostí dokázal zvednout stroje ze země a někdy je i dostal zpět dolů.
Tiene una mente inventiva, Sr. Bond.
Máte tvůrčí myšlení, pane Bonde.
La inventiva poética de McTeagle no tiene límites.
Zdá se, že McTeaglova poetická invence je bez hranic.
Bueno, supongo que es la inventiva que se puede esperar de una máquina.
No, asi jsme nemohli čekat nic tvůrčího od strojů.
Con inventiva, Alteza.
Díky vynálezavosti, výsosti.
Pura inventiva.
Čiré vynálezavosti.
Pero ahora, con paciencia, inventiva y destreza. mi cajita negra ya está casi lista.
Ale s trochou trpělivosti, vynalézavosti a odvahy. Má černá skříňka je skoro hotová.
Le ha faltado inventiva, si hubiera robado menos cosas, no habríamos sospechado.
Kdybyste byl trochu opatrnější, kdyby zmizelo méně věcí, nikdy bychom vás nepodezírali.
La copulación es un largo ritual, variado y con inventiva y le aseguro que es de lo más placentero.
Páření je pro nás dlouhý rituál, plný napětí a invence, ujišťuji vás, že je to nesmírně příjemné.
A eso llamo yo inventiva.
Tomu se říká vynález.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La humanidad ya antes ha enfrentado amenazas a su existencia y la salud del planeta, pero nos las hemos ingeniado para evitar el apocalipsis, o al menos posponerlo, a través del ingenio y la inventiva.
Lidstvo čelilo ohrožení své existence a zdraví planety už dříve, ale díky naší duchaplnosti a vynalézavosti se nám podařilo odvrátit apokalypsu nebo ji alespoň odsunout na pozdější dobu.
Su fuerza laboral trabaja durante las veinticuatro horas del día y su inventiva, energía y diversidad contrarrestan el provincianismo con desdén.
Jeho dělníci pracují čtyřiadvacet hodin denně a jeho vynalézavost, energie a rozmanitost čelí provincialismu úšklebkem.
Muchas veces se dijo que el capitalismo retribuye la cualidad de autocontrol, trabajo arduo, inventiva, austeridad y prudencia.
Často se tvrdilo, že kapitalismus odměňuje vlastnosti, jako je sebeovládání, píle, vynalézavost, hospodárnost a rozvážnost.
Se le llamó hipotecas titulizadas. No dejó monumentos a la inventiva humana, sólo una pila de ruina financiera.
Říkalo se jim sekuritizované hypotéky a nezanechaly za sebou žádné pomníky lidské nápaditosti - pouze hromady finančních trosek.

Možná hledáte...