invento spanělština

vynález

Význam invento význam

Co v spanělštině znamená invento?

invento

Efecto y acto de crear algo nuevo. Objeto inventado. Dícese de una mentira o engaño.

Překlad invento překlad

Jak z spanělštiny přeložit invento?

invento spanělština » čeština

vynález výmysl vynalezení novota novinka inovace

Příklady invento příklady

Jak se v spanělštině používá invento?

Citáty z filmových titulků

Mi último invento óptico.
Můj nejnovější optický vynález.
Es un buen invento.
Je to dobrý vynález.
Invento actuaciones graciosas.
Umím vymyslet legrační čísla.
Invento de mi bisabuelo.
Vynalezl ho můj pradědeček.
Le voy a enseñar mi último invento.
Pustím vám moji novou desku.
Invento cosas.
Tvořím.
Tengo imaginación, soy un soñador. Invento exactamente lo que quiero.
Mám bujnou fantazii, vymýšlím si pro radost.
Ojalá hubiera un invento para embotellar recuerdos como perfumes y que no se esfumen o se echen a perder.
Víte, chtěla bych, aby existoval vynález. který by uchovával vzpomínky jako parfém. A nikdy by nevyprchaly, nikdy by nevyčichly.
No me casaría con alguien que me lo pidiera a través de ese invento.
Nevzala bych si chlapa, co žádá o ruku po telefonu.
Hablando de chimeneas. Me gustaría mostrarle un pequeño invento que le gustará.
Když je řeč o krbech, pane Yardley, chtěl bych vám ukázat jeden svůj vynález.
Hay un invento nuevo.
To je vynález.
Rascacielos, el más grande invento estructural del hombre.
Mrakodrapy jsou největší architektonický vynález lidstva.
Toda nueva idea fue opuesta todo nuevo invento fue denunciado pero los hombres de visión original siguieron adelante.
Každá nová myšlenka byla potlačována každý nový objev odsuzován ale lidé s původní vizí šli vpřed.
El beso a la novia es un gran invento.
Líbat nevěstu je velký vynález.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Por cerca de 20 años, un grupo de activistas argumentó -ante evidencias cada vez más claras- que el calentamiento global era un invento.
Jedna skupina aktivistů téměř 20 let tvrdila - ve světle vršících se důkazů -, že globální oteplování je výmysl.
Las tecnologías nuevas necesitan probarse algún tiempo antes de su aplicación in situ, y además, pasar a la producción en gran escala de cualquier invento no es fácil.
Nové technologie vyžadují čas na testování, než je lze rozmístit do terénu, a rozjetí výroby ve velkém měřítku představuje významnou překážku pro jakýkoliv nový vynález.
En mi caso, la principal acusación en mi contra era un invento: no hice ninguna afirmación homofóbica.
V mém případě bylo hlavní obvinění proti mé osobě smyšlené: žádné homofobní prohlášení jsem neučinil.
Si hay una lección que las autoridades formuladoras de políticas económicas deben tener en cuenta durante el 2015 y en adelante es la siguiente: de la misma forma en la que un invento es dinámico, también lo son las industrias que crean dicha invento.
Existuje-li jedno ponaučení, jímž by se měli tvůrci ekonomické politiky v roce 2015 i později řídit, pak zní takto: Dynamické jsou nejen vynálezy, ale i průmyslová odvětví, jimž tyto vynálezy dávají vzniknout.
Si hay una lección que las autoridades formuladoras de políticas económicas deben tener en cuenta durante el 2015 y en adelante es la siguiente: de la misma forma en la que un invento es dinámico, también lo son las industrias que crean dicha invento.
Existuje-li jedno ponaučení, jímž by se měli tvůrci ekonomické politiky v roce 2015 i později řídit, pak zní takto: Dynamické jsou nejen vynálezy, ale i průmyslová odvětví, jimž tyto vynálezy dávají vzniknout.
Como resultado de esos obstáculos, era difícil llevar a cabo transacciones pequeñas antes del invento de monedas estandarizadas e idénticas, y el comercio debe haber estado limitado en gran medida a negocios grandes entre mercaderes importantes.
Kvůli těmto překážkám bylo před vynálezem normovaných a identických mincí těžké provádět malé transakce a obchodování se z velké části muselo omezovat na velké obchody mezi významnými účastníky trhu.
De hecho, el perfil de Foxley es tan perfecto para el cargo que quienes no lo conocen podrían creer que se trata de un invento.
Profil pana Foxleyho je tak čítankový, že lidé, kteří ho neznají, mohou dokonce propadnout dojmu, že si ho někdo vymyslel.
El segundo invento es el libro electrónico (e-book): al insertar un micro cassette en el lomo, o al conectarse con Internet, uno tendrá su libro.
Druhým vynálezem je elektronická kniha: e-book. Takovou knihu budeme otevírat vložením mikrokazety do jejího hřbetu nebo jejím připojením k internetu.

Možná hledáte...