invence čeština

Překlad invence spanělsky

Jak se spanělsky řekne invence?

invence čeština » spanělština

inventiva invención ingenio creatividad

Příklady invence spanělsky v příkladech

Jak přeložit invence do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Zdá se, že McTeaglova poetická invence je bez hranic.
La inventiva poética de McTeagle no tiene límites.
Ta invence vás ochromí.
Le sorprenderá su creatividad.
Páření je pro nás dlouhý rituál, plný napětí a invence, ujišťuji vás, že je to nesmírně příjemné.
La copulación es un largo ritual, variado y con inventiva y le aseguro que es de lo más placentero.
Doufám, že to zabere, protože jinak mi začíná docházet invence.
Espero que funcione, porque me estoy quedando sin ideas.
Čím větší je tvá invence, tím větší je má.
Cuanto más imaginativo seas, más lo seré yo.
Invence, které nejsou povoleny staršími jsou proti našemu učení.
Los inventos no aprobados por los ancianos contradicen lo que nos enseñaron.
Víš, jeden fakt, se kterým nepočítáš je lidská invence nebo schopnost problémy řešit.
Sabes, hay un factor que no estás considerando, y este es el desvalorizado ingenio humano, esa suerte de capacidad para resolver problemas.
Víš, jeden fakt, se kterým nepočítáš je lidská invence nebo schopnost problémy řešit.
Pero el factor que no estás incluyendo en esto es que estás olvidándote del ingenio humano o nuestra capacidad de resolver problemas.
Invence je u konce, tati.
Ya pasé por la intervención de mamá.
To chce trochu invence.
Se creativa.

Možná hledáte...