ho | now | hov | hot

how čeština

Příklady how švédsky v příkladech

Jak přeložit how do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Americké know-how.
Amerikansk know-how.
Ale armáda pochybovala, zda její vědecké know-how a zbraně budou účinné v boji proti létajícím talířům.
Men trots det så undrade man om deras bästa vapen skulle vara effektiva i en strid mellan Jorden och flygande tefat.
Vidíte, jak je to snadné, když máte na své straně profesionální know-how a něco zkušeností?
Ni ser så lätt det är, när man har professionell kunskap och erfarenhet.
Na tebe a na tvé skvělé profesionální know-how.
Till er och er härliga yrkeskunskap.
Podívej, myslíme si, že s tvým know-how a tvým.stylem, to je jediné vhodné slovo,.přitáhneš ty správné lidi.
Vi tror att med ditt kunnande och din stil, jag kan bara uttrycka det så. Du drar till dig rätt sorts folk, det betalar sig snart.
Existuje jenom americké know-how.
Enbart.amerikansk kunskap.
How do I reload, Sergeant Steiner? Jak se to nabíjí, Steinere?
Hur laddar jag om, sergeant Steiner?
How about getting on the phone?
Vad sägs om att ringa någon?
And now, how abhorred in my imagination it is!
Och nu, vilken fasa för min inbillning!
Here hung those lips that I have kissed I know not how oft.
Här satt dessa läppar som jag har kysst oräkneliga gånger.
How many doctors did it take? (kolik bylo potřeba doktorů?
Hur många doktorer behövdes då?
How many doctors did it take? (kolik na to bylo potřeba doktorů?
Hur många doktorer behövdes då?
Máš velkou praxi, know-how, kontakty.
Du har erfarenhet, kunskap, kontakter.
Prozraď know-how.
Insideraffärer.