til | tie | ile | tilt
B2

tile angličtina

dlaždice, kachle, kachlík

Význam tile význam

Co v angličtině znamená tile?
Definice v jednoduché angličtině

tile

A tile is a hard flat building material, usually made of clay or glass. The new floor would be ceramic tile, and the tiles on the walls were being replaced. The walls were wood from the Lace Forest, the roof tiles made of molded riverbank clay.

tile

If you tile a surface, you cover it with tiles.

tile

dlaždice, kachle, obkladačka, taška a flat thin rectangular slab (as of fired clay or rubber or linoleum) used to cover surfaces game equipment consisting of a flat thin piece marked with characters and used in board games like Mah-Jong, Scrabble, etc a thin flat slab of fired clay used for roofing cover with tiles tile the wall and the floor of the bathroom
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Překlad tile překlad

Jak z angličtiny přeložit tile?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako tile?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Časování tile časování

Jak se v angličtině časuje tile?

tile · sloveso

Příklady tile příklady

Jak se v angličtině používá tile?

Citáty z filmových titulků

Food, shelter, lots of ancient weapons, Custom tile and junk.
Žrádlo,přístřeší, spousta starých zbraní, dlaždice na zakázku a tak vůbec.
I was watching the. - A tile fell and struck the governor.
Uvolněná taška zranila prokurátora.
I put my hand on the ledge. A tile was loose. It gave way.
Zavadil jsem rukou a taška se uvolnila.
I leaned on the tile, and it broke loose.
Taška se uvolnila sama.
Ceramic tile.
Keramické dlaždice.
I transmitted to you as the tile.
Doručím vám tu zásilku.
Here's the superglue and the tile.
Tady máš výborné lepidlo, dlaždici.
Snakes, as you know, live in mortal fear of tile.
Hadi, jak víte, mají strach z dlaždiček.
Compensation will my friend for the tile.
Nějak jí to už nahradím.
And the very next day, a slave who was washing the floor noticed a loose tile.
A o několik málo dní později, si otrok, který myl podlahu, všiml uvolněné dlaždice.
Tile it.
Já vím, tašky.
You have still not fixed the tile roof.
Ještě jsi pořád neopravil tu střechu.
The bathroom tile had to be rerouted.
Dlaždičky v Koupelně musí být naleštěný.
In fairness to this individual, we will destroy this tile.
Pro spravedlnost k této osobě, zničíme tento žeton.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

tiled roof | til | till | Tila | tilka | tilak | Tilia | tiles | tiler | tiled | tilde | Tilda