třímat čeština

Časování třímat časování

Jak se časuje třímat?

třímat · sloveso

Příklady třímat příklady

Jak se používá třímat?

Citáty z filmových titulků

Neměl nikdy třímat v ruce meč. Dovolil své posedlosti a svému zkázonosnému meči zničit a zmařit sám sebe.
Devítibřitý. Ne dvou, pěti nebo sedmi, ale devíti, jenž bude třímat nad všemi bídnými hříšníky. Hříšníky, jakým jste třeba vy, pane.
A jednou, znovuzrozeni, budeme třímat mocný meč našeho Otce ve svaté válce.
Musí ho třímat Artuš a jen a jen on.
Nemusíte třímat meč, abyste byl mocný.
Kdož by kdy měl třímat toto kladivo, pokud bude hoden, bude mu náležet Thorova moc.
Až budete tuto moc třímat příště, tak si to doufám dvakrát promyslíte.
Nic není zlomené. Třímat meč tě ale i tak bude bolet.
Neměl nikdy třímat v ruce meč.
Pouze muž, jehož srdce je nevinné, může třímat tu dýku.
Jediná otázka je kdo bude třímat pistoli?
Nedokáži si představit co to je za pocit třímat takovou ničivou sílu.
Doktore Macartney, Slyšela jsem, že dnes odpoledne budete v ruce opět třímat nůž.
Ani já nebudu třímat svůj meč, dokud nevystavíme Jerusalém v Anglické zelené a milostné zemi.
Jednoho dne budete hodni ho třímat.
Pouze ten, kdo je hoden blesku může třímat Mjolnir, padouchu.
Chtějí třímat otěže.
Pravděpodobně budeme nazí třímat kopí.
A jednou, znovuzrozeni, budeme třímat mocný meč našeho Otce ve svaté válce. A srazíme k zemi, všechny ty, kteří budou stát proti nám, do hlubin pekelných.
No, možná to očividné, že chceš tohle třímat v rukou.
Mohla mít na hlavě hokejovou masku a v ruce třímat mačetu.
Při vší úctě, každý umí třímat meč.
Jen on může třímat meč Excalibur.
Ten kdo třímal Excalibur dříve, bude ho třímat znovu a zachrání Anglii.
Budou třímat kamerové vybavení v ceně tisíců liber v úrovni ulice.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Když v roce 2003 jednotky pod vedením USA svrhly Saddáma Husajna, bylo vynaloženo příliš málo úsilí pochopit, jak se venkovský despota jako Saddám dokázal chopit moci a třímat ji tak dlouho.
Totožnost nového krále je jasná, nikoliv však to, kdo bude třímat moc.
Armáda, která byla dlouho zvyklá třímat moc, začala být stále ostražitější vůči Mubarakově snaze předat nástupnictví vlastnímu synovi.

Možná hledáte...