nalitý čeština

Překlad nalitý italsky

Jak se italsky řekne nalitý?

nalitý čeština » italština

ubriaco
DoporučujemeKurzy italštiny online pro samoukyKurzy italštiny online pro samouky

Příklady nalitý italsky v příkladech

Jak přeložit nalitý do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Pochybuju. Vypadal, jako jeden z těch věčných pijanů - vždycky nalitý, ale nemotal se.
Mi dava l'impressione di uno di quei bevitori sempre pieni d'alcol, ma che sapevano reggerlo.
Ten profesor byl nalitý?
Vuoi dire che il professore era sbronzo?
Nebyl tu noc ve skutečnosti pěkně nalitý?
Ma non era piuttosto zavorrato quella sera, signor Paquette?
Ne nalitý whiskou a s puškou.
Non ubriaco e con il fucile.
Od Dickoa by mě nepřekvapil žádný nenávistný čin. Tím spíš, jestli byl nalitý.
Dicko sarebbe capace di qualsiasi malvagità, specie se ubriaco.
Byl jsi nalitý, když jsi to udělal?
Eri ubriaco quando l'hai fatto, vero?
Od politiku berete prachy pokaždý když jejich nalitý spratek nabourá autem do sloupu.
Come accettare soldi da un qualche politico ogni volta che staccate la Cadillac del figlio ubriaco fradicio dal palo del telefono.
Vy jste nalitý. -Jo!
Avete bevuto?
Jasně že jsme nalitý!
Sì! - Certo!
Takovou kravinu byste nedělali, kdybyste vážně nebyli nalitý. -Řekli jsme, že jsme nalitý.
Non fareste una cosa del genere se non foste ubriachi.
Takovou kravinu byste nedělali, kdybyste vážně nebyli nalitý. -Řekli jsme, že jsme nalitý.
Non fareste una cosa del genere se non foste ubriachi.
Wormůvtátaspravovalhřiště,když nebyl tak zkurveně nalitý. To jsem pak dělali mi.
Il padre di Verme curava i giardini della scuola, ma quando era ubriaco ci pensavamo noi.
A mluví spolu úplně o všem, když jsou nalitý.
Raccontano qualsiasi cosa quando sono partite.
V posledním járu na vejšce. Bylo to po mejdanu Sigma chí a Melissa a já jsme byly děsně nalitý.
È successo all'ultimo anno, dopo la festa del gruppo studentesco ed io e Melissa eravamo ubriache fradice.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský velký slovníkKoupit booktook.cz »