třídní čeština

Překlad třídní italsky

Jak se italsky řekne třídní?

třídní čeština » italština

di classe

Příklady třídní italsky v příkladech

Jak přeložit třídní do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Student Dargelos byl třídní tyran.
Lo studente Dargelos era il tiranno della classe.
Vlastně by každej umřel na svou třídní nemoc, kdybychom neměli válku, co smíří všechny mikroby.
Mangiano troppo. Insomma, ognuno morirebbe della sua malattia di classe, se non ci fosse la guerra a riconciliare tutti i microbi.
Co to je? Třídní sraz?
Beh, cos'è, una rimpatriata classe?
A nechápu řadu jiných věcí. Například třídní rozdíly.
Non capisco neanche le vostre differenze di classe.
Je ve Švédsku třídní systém?
La Svezia è una società classista? Una società classista?
Třídní systém?
Come sarebbe?
Má Švédsko třídní systém?
La società svedese è classista? Sì. - Lo credi?
Má Švédsko třídní systém?
La società svedese è classista? - Cosa? - La società svedese è classista?
Má Švédsko třídní systém?
Mi scusi se la interrompo. - La società svedese è classista?
Švéd. - Máme třídní systém?
La società svedese è classista?
Jsou už třídní bariéry pryč?
L'eguaglianza ha raggiunto il suo massimo?
Když je oblékneme, máme třídní systém. Abych se dozvěděla více, navštívila jsem ústředí odborů.
Per comprendere la questione sono andata al quartier generale del Movimento Operaio vicino a Branting.
Třídní systém nemůže existovat.
Non è una società classista, semmai è.
Má Švédsko třídní systém?
Crede che la Svezia sia una società classista?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jak budou změny na trhu práce střední třídu tříštit, mohlo by to rozpoutat novou éru třídní řevnivosti (pokud už se tak nestalo).
Mentre i cambiamenti nel mercato del lavoro distruggono il ceto medio, potrebbe scatenarsi una nuova era di antagonismo di classe (se non è già successo).

Možná hledáte...