1. STUPEŇ třídní 2. STUPEŇ třídnější 3. STUPEŇ nejtřídnější

třídní čeština

Význam třídní význam

Co znamená třídní?

třídní

třídní učitel

třídní

třídní učitelka

třídní

přidělený určité školní třídě týkající se určité společenské třídy nebo charakteristický pro ni  Při trestání rebelie se bral ohled na třídní původ. Kdo šel okolo a neměl dělnický původ dostal prý tvrdý trest. rozvrstvený do společenských tříd  třídní společnost týkající se vztahu mezi společenskými třídami  třídní nenávist,

Skloňování třídní skloňování

Jak se skloňuje třídní?

třídní · přídavné jméno

+
++

Příklady třídní příklady

Jak se používá třídní?

Jednoduché věty

Třídní boj je vlastně dobrý.

Citáty z filmových titulků

A pořád ještě jezdí na každoroční třídní sraz. - Co je na tom špatného?
Jsem tvoje třídní učitelka, slečna von Bernburg.
První žena, do které jsem se zamiloval, byla moje třídní učitelka.
Vzpomíná paní Dorothy Lowryová, Virgilova třídní učitelka.
Otázka číslo dvě. Jakým bojem je třídní boj?
Snad víte, má nejdražší Jekatěrino Matvějevno, co je třídní boj, který je dnešním dnem úplně završen a nastává doba celosvětového osvobození.
Nemohu souložit bez ohledu na třídní rozdíly.
Rád bych viděl třídní knihu, prosím.
Chyběl jste na poslední třídní schůzce.
Takže vy a můj manžel máte takovou soukromou třídní schůzku u nás doma?
Je čas na třídní fotku.
Tvůj třídní mi napsal, že jsi rozšiřoval strašné lži.
To je naše třídní.
Pane kolego, jako třídní vás musím upozornit, že kolektiv není nejlepší.
Student Dargelos byl třídní tyran.
Co to je? Třídní sraz?
V Americe, kupříkladu, nejsou překážkou třídní rozdíly.
Oh, to je otřepané, všechny třídní kecy!
Ne, to nechápu. A nechápu řadu jiných věcí. Například třídní rozdíly.
Chce se sejít a probrat třídní sraz.
Už se nemohu dočkat na první třídní sraz.
Je ve Švédsku třídní systém?
Třídní systém?
Má Švédsko třídní systém?
Máme třídní systém?
Ještě bych prosil státní zřízení a třídní poměry.
Chtěl bych jen nahlédnout do třídní knihy.
Vzala jsem třídní knihu a vyvolávala jsem je jednu po druhé.
Musí existovat třídní systém.
Byla jsem třídní šampión.
Podněcuje třídní nenávist.
Nelíbila se ti myšlenka, že jsme si všichni rovni a že mezi lidmi nejsou třídní rozdíly.
Kolega Adam přejde do čtvrté bé, a vaší třídní učitelkou bude kolegyně Roupová.
Naše třídní má narozeniny.
I když jste moji třídní nepřátelé, mám pro vás pochopení a mám vás rád.
Potřebujeme třídní původ.
Neuvedl jsi svůj třídní původ!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nové třídní dělení jinými slovy nevede ani tak mezi bohatými a chudými jako spíše mezi vzdělanými městskými elitami a méně moderními, méně pružnými a ve všech směrech méně propojenými venkovany.
Nešlo zde jen o nacionalismus, nýbrž i o třídní monopol, který se obával konkurence odjinud.
Z velké části to vypadá tak, že tyto změny v ekonomice a společnosti nepřinesly víc bohatství, ale jen přerozdělování bohatství směrem nahoru - úspěšný pravicový třídní boj.
Jeho vliv na vládu Margaret Thatcherové přispěl k transformaci Británie z postindustriálního kocourkova, jemuž vévodil třídní zápas, v dominantní hospodářskou mocnost Evropy.
Všichni prosazují třídní zájmy toho či onoho ražení.
Nejde zde přitom o třídní boj, nýbrž o hospodářský růst.
Faktem je, že v USA už od jejich založení existuje přísná, byť poměrně proměnlivá třídní struktura.
Jak budou změny na trhu práce střední třídu tříštit, mohlo by to rozpoutat novou éru třídní řevnivosti (pokud už se tak nestalo).
Stejně jako zvolení Luly v roce 2002 přineslo moře změn do vysoce třídní a sociálně rozvrstvené společnosti, zvolení Silvové by otřáslo rasovým uspořádáním v zemi - a koneckonců i na kontinentu -, kde rasismus není vymýcený.
Třebaže teoreticky komunismus usiloval o zavedení systému třídní spravedlnosti, Leninovi dědicové se drželi u moci prostřednictvím brutálního bezpečnostního aparátu, jehož součástí byly vražedné čistky, gulagy, široká cenzura a všudypřítomní informátoři.
Avšak to, jak ženy genderově zakotvené reprodukční, sexuální a rodinné zájmy chápou, se liší podle jejich třídní příslušnosti a osobních možností mimo rodinu.

Možná hledáte...