třídní čeština

Příklady třídní švédsky v příkladech

Jak přeložit třídní do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Studoval na Stanfordu, pane Neffe. - A pořád ještě jezdí na každoroční třídní sraz.
Han åker på sin Stanford-återträff varje år.
První žena, do které jsem se zamiloval, byla moje třídní učitelka. - Slečna Marks.
Den första kvinnan jag föll för var min skolfröken, miss Marks.
Nemohu souložit bez ohledu na třídní rozdíly.
Jag kan inte sätta på någon över mig.
Rád bych viděl třídní knihu, prosím.
Jag skulle vilja se på skolans elevregister.
Chyběl jste na poslední třídní schůzce.
Du missade den sista öppet hus.
Uvidíme se na příští třídní schůzce.
Jag, eh. jag ser dig vid nästa öppet hus.
Byla jsem třídní šampión.
Jag blev klassmästare.
To upekla Líza do školy. - Naše třídní má narozeniny.
Mrs Hoover fyller år.
I když jste moji třídní nepřátelé, mám pro vás pochopení a mám vás rád.
Officiellt ska jag hata er men ni ska veta att jag innerst inne inte känner så.
Tohle je váš nový třídní maskot.
Det här är klassens nya maskot.
Vidíte, toto je třídní nástěnka.
Du förstår, det här är klassens anslagstavla.
Nejste múj třídní ze střední školy?
Min gamla naturkunskapslärare?
Tvoje matka jde dnes na třídní schůzku.
Din mamma ska på kvartssamtal idag.
Díky, že jste si udělala čas na třídní schůzku.
Tack för att ni tog er tid att komma på kvartssamtal.

Možná hledáte...