libby | Hobby | Bobby | volby

Lobby němčina

lobby

Význam Lobby význam

Co v němčině znamená Lobby?

Lobby

Interessengruppe, die eine Meinung vertritt und diese durchzusetzen versucht Der Einfluss der Lobby der Automobilindustrie auf die Politik verhinderte strengere Klimaschutzgesetze. Empfangsraum in einem Gebäude Die Lobby meines Hausarztes ist montags immer überfüllt.
Doporučujeme...Cvičebnice německé gramatikyKoupit booktook.cz »

Překlad Lobby překlad

Jak z němčiny přeložit Lobby?

Lobby němčina » čeština

lobby

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Lobby?
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

lobby čeština

Překlad Lobby německy

Jak se německy řekne Lobby?

lobby čeština » němčina

Lobby

Příklady Lobby německy v příkladech

Jak přeložit Lobby do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Helen mu podala svůj kufr a šla do lobby.
Helen reichte ihm ihren Koffer und stürmte in die Vorhalle hinein.
Ten by nepřišel, toho má ve spárech protikuřácká lobby.
Der würde bestimmt nicht kommen. Den beeinflusst doch die Anti-Tabak-Lobby.
Tabáková lobby je nesmírně silná.
Die Tabaklobby ist unheimlich einflussreich.
Patří k tabákové lobby.
Er gehört zu der Tabaklobby.
Potkáme se v lobby.
Wir treffen uns in der Lobby. Was ist mit Essen?
Lobby, prosím.
Lobby, bitte.
Tak jsme tady, lobby.
Nun, jetzt sind wir da, die Lobby.
Není nás mnoho, zato máme silnou lobby.
Es gibt nicht viele von uns, aber wir haben eine starke Lobby.
Lobby životního prostředí nemá většího spojence než prezidenta Shepherda.
Der Umweltrat kannte keinen besseren Verbündeten als Präsident Shepherd.
Vždycky jsi mi tvrdila, že potíže naší lobby tkví hlavně v tom, že nechápeme základní pravdu, že politika je odrazem reality.
Du hast mir so oft gesagt, daß unsere Probleme damit zusammenhängen, daß wir die Wahrheit, daß Politik Wahrnehmung ist, nicht verstehen.
Jedna lobby sama nedokáže nic!
Wie viel Einfluß kann eine Lobby haben?
Věrný příznivec tabákové lobby.
Ein überzeugter Anhänger der Tabakfraktion!
Bobby, hobby, lobby.
Bobby, Hobby, Lobby.
Média, lobby, politici jsou tak zaměstnání tím, jak nahánějí veřejnosti hrůzu, že se dostáváme do bodu kdy už opravdu nepotřebujeme důvody.
Die Medien, die Konzerne, die Politiker. Sie alle haben die amerikanische Bevölkerung dermaßen verängstigt, dass sie jetzt an einem Punkt sind an dem sie überhaupt nichts mehr begründen müssen.
Doporučujeme...Přehledná německá gramatika s nadhledemKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Partnerství mezi milovanou kratochvílí Američanů a biopalivovou lobby však zároveň představuje nejnovější pokus vychýlit veřejné mínění ve prospěch vskutku nezodpovědné politiky.
Doch die Partnerschaft zwischen einem von den Amerikanern heißgeliebten Freizeitvergnügen und der Biokraftstoff-Lobby ist auch der jüngste Versuch, die öffentliche Meinung zugunsten einer wahrhaft verantwortungslosen Politik zu beeinflussen.
Evropa, Japonsko a (v mnohem menším rozsahu) USA jednoduše neměly vůli usadit své malé, ale vlivné farmářské lobby.
Europa, Japan und (in geringerem Ausmaß) die USA waren einfach nicht bereit, ihre kleinen aber einflussreichen Agrarlobbys in die Schranken zu weisen.
Pravda, na samém konci rozhovorů USA podlehly tlaku své majetné a mocné lobby agropodniků.
Es stimmt, in der Schlussphase der Gespräche ist Amerika gegenüber seiner reichen und mächtigen Agrarlobby eingeknickt.
K tomu však došlo až po pěti letech neústupnosti ještě mocnějších zemědělských lobby Evropy.
Aber das war erst nach fünf Jahren der Unnachgiebigkeit der noch mächtigeren Agrarlobbys in Europa.
Podlézání autoritářským režimům a neprůhledným obchodním lobby není bezúhonné podnikání.
Es ist kein zuträgliches Unterfangen, sich autoritären Regimen und undurchsichtigen wirtschaftlichen Interessen zu fügen.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pronesl v březnu před členy AIPAC, což je největší proizraelská lobby v USA, projev, v němž zdůraznil naléhavost situace.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat im vergangenen Monat in einer Rede vor den Mitgliedern des AIPAC, der größten pro-israelischen Lobby in den USA, die Dringlichkeit der Situation betont.
Obama navíc čelí klesající podpoře obchodních lobby ve výrobě a službách - tedy v sektorech, které požadují více ústupků od jiných států.
Obama kann sich zudem auf eine sinkende Unterstützung der Unternehmenslobbys im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich stützen - Sektoren, die stärkere Zugeständnisse von anderen Ländern verlangen.
Růstový potenciál těchto zemí je ovšem oslabován, poněvadž nemají dost prostředků, aby se postavily mohutným podnikatelským lobby z nejrozvinutějších a nejbohatších států EU.
Doch wird ihre Wachstumsfähigkeit behindert, weil ihnen die Mittel fehlen, um den gewaltigen Unternehmenslobbys der am weitesten entwickelten und reichsten EU-Länder entgegenzutreten.
Dokonce i dnes si bankovní lobby dělá z regulátorů a politiků dobrý den.
Sogar heutzutage setzt sich die Bankenlobby rücksichtslos über Regulierungsbehörden und Politiker hinweg.
Ví, že čím slabší je srbská lobby v Americe, je tím mocnější doma v Srbsku.
Er weiß, dass die serbische Lobby, obwohl schwach in den USA, in Serbien allmächtig ist.
Kritikové Izraele samozřejmě argumentovali tím, že je to další případ, kdy ocas vrtí psem - tedy že se Izrael a jeho americká lobby snaží přimět USA, aby nesloužily vlastním zájmům, nýbrž spíše zájmům Izraele.
Tatsächlich sprachen Israels Kritiker bereits davon, dies sei ein weiterer Fall, in dem der Schwanz mit dem Hund wedele - dass Israel und seine amerikanische Lobby versuchen würden, die USA gegen ihren eigenen Vorteil für Israels Interessen einzuspannen.
Penzisté patří mezi nejsilnějsí lobby v demokratických systémech a politici se zdráhají jít s nimi v tak zásadní otázce do střetu.
Rentner gehören zu den mächtigsten Lobbys in einer Demokratie und Politiker scheuen davor zurück, sie mit derart grundsätzlichen Fragen zu konfrontieren.
Podoba těchto standardů - a úvahy o využití obchodních sankcí k jejich prosazování - se podezřele blíží tomu, oč usilují protekcionistické lobby v průmyslových zemích.
Die Form, die diese Vorschriften annehmen - und die Tatsache, dass zunehmend davon gesprochen wird, sie mit Hilfe von Wirtschaftssanktionen durchzusetzen, - wahrt eher die Interessen protektionistischer Lobbys in Industrienationen.
Zaprvé tu byla lobby stálých peněz: významný počet bohatých, společensky vlivných a politicky mocných lidí, jejichž investice směřovaly drtivou měrou do dluhopisů.
Zunächst war da die Lobby des harten Geldes - eine beträchtliche Zahl reicher, gesellschaftlich einflussreicher und politisch mächtiger Personen, deren Vermögen überwiegend in Anleihen angelegt war.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Langenscheidt Kurzgrammatik DeutschKoupit booktook.cz »