pst | Ost | pot | půst

Post němčina

pošta

Význam Post význam

Co v němčině znamená Post?

Post

pošta kein Plural Infrastruktur, mit deren Hilfe Informationen oder Gegenstände befördert werden Die Post funktioniert hier unten eher nicht. Wenn es wichtig ist, beauftragen wir einen Kurier. Am einfachsten geht der Versand per Post. Die Rechnungen von heute sind schon in der Post. Logistikunternehmen (oder früher -Behörden), welche die Post-Infrastruktur betreiben Die Deutsche Post ist ein Unternehmen, das Briefe und Pakete befördert. Die Post soll jetzt ein Aktienunternehmen werden. kein Plural von einem der Unternehmen Zugestelltes oder zu Beförderndes Hol doch mal die Post rein, ich warte ganz dringend auf einen Brief vom Rechtsanwalt. Heute haben wir aber viel Post bekommen. pošta per digitaler Datenübertragung gesendete oder erhaltene Mitteilung(en) oder Daten Geh schon mal vor, ich muss nur noch schnell mal Post gucken. Hast du schon die Post gecheckt? va. Postkutsche Die Post kommt. kurz für Postamt Um 17.00 Uhr bringen wir die Briefe zur Post. Auf dem Weg zum Supermarkt geh ich noch bei der Post vorbei.

Post

Beitrag in einer Newsgroup im Internet Heute gibt es einen Post mit lauter Herzchen. Basketball: in der Mitte des Spielfelds stehender, die Mannschaft im Angriff führender Spieler
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Post překlad

Jak z němčiny přeložit Post?

Post němčina » čeština

pošta poštovní zásilka

post němčina » čeština

poštovní pošta

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Post?
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

post čeština

Překlad Post německy

Jak se německy řekne Post?

post čeština » němčina

Posten

Příklady Post německy v příkladech

Jak přeložit Post do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jak se ti líbí post viceprezidenta?
Wie ist es als Vizepräsident?
Morning Post.
Morning Post.
Morning Post ho podrží. - To nemůžeš.
Sag ihm, die Morning Post steht hinter ihm.
Co si Post počne bez Hildy?
Was mach die Post ohne Hildy?
Dobře, tak si ráno přečti Post.
Bitte. Na, schön. Warte ab, was morgen in der Post steht.
Post?
Hallo, Post?
Morning Post nebrání právu, ani neskrývá zločince. - To bys měl vědět. - Zatýkám tě.
Mein Lieber. die Morning Post versteckt keine Verbrecher.
Ty a Post bráníte spravedlnosti.
Ich zeige es Ihnen.
Duffy, Post ho předal šerifovi.
Seine Pistole versagte.
Myslíte, že Post je teď na lopatkách?
Lhr werdet jeder zehn Jahre sitzen.
Ne. Zapomínáte na moc, co hlídá Post.
Wir haben Schlimmeres durchgemacht, nicht wahr, Hildy?
Mluvíte s Morning Post.
Anwälte können nichts für Sie tun.
Počkej, až tihle uvidí Post. - Zmáčkneme je. - Duffyho.
Warte ab, bis die morgen die Morning Post lesen.
Ale zajímal jsem se o post-impresionismus.
Da ich mich für Postimpressionismus interessierte.
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Oproti americkým manažerům nebyl Annan dosazen z vnějšku: jako první se na nejvyšší post v OSN vypracoval jako zaměstnanec.
Im Gegensatz zu den meisten amerikanischen Konzernmanagern kennt Annan seinen Betrieb von Grund auf. Er ist der erste UNO-Generalsekretär, der sich innerhalb der UNO hochgearbeitet hat.
Navzdory řečem o americkém úpadku však svět není na post-americkou éru připraven.
Allem Gerede über einen Niedergang Amerikas zum Trotz: Die Welt ist nicht auf eine postamerikanische Ära vorbereitet.
Pokud ostatní země nezačnou jevit větší ochotu výrazněji se zasazovat o společné dobro, může se post-americký svět stát daleko děsivějším prostředím než to, které nahradí.
Wenn nicht andere Länder eine größere Bereitschaft entwickeln, für das Gemeinwohl einzutreten, könnte sich eine postamerikanische Welt schnell zu einem sehr viel erschreckenderen Umfeld entwickeln als jenem, an dessen Stelle sie tritt.
Nedávno oznámil, že má prezidentské ambice; prozatím se snaží stát se moskevským primátorem (což je v Rusku patrně druhý nejvýznamnější post).
Kürzlich kündigte er seine Ambitionen auf das Präsidentenamt an und in der Zwischenzeit möchte er Bürgermeister Moskaus werden (also das wohl zweitwichtigste politische Amt in Russland übernehmen).
Stoupenci teze o post-americké éře poukazují na finanční krizi z roku 2008, na vleklou recesi, která po ní následovala, a na setrvalý vzestup Číny.
Verfechter dieser post-amerikanischen Ansicht verweisen auf die Finanzkrise 2008, auf die darauf folgende lange Rezession und den steten Aufstieg Chinas.
Kdybyste ale spoléhali na Washington Post nebo na New York Times, viděli byste to jen stěží.
Doch wenn man sich auf die Washington Post oder die New York Times verließ, hätte man dies nur schwerlich erkannt.
Při rekonstrukci otřesené post-thatcherovské ekonomiky bychom se měli mít na pozoru, abychom neoživovali zkrachované politické přístupy minulosti.
Beim Wiederaufbau der darnieder liegenden Wirtschaft nach dem Thatcherismus sollten wir vorsichtig sein, nicht die gescheiterte Politik der Vergangenheit wieder neu zu beleben.
Ačkoli k Vašemu nástupu na post premiéra došlo nepříjemným způsobem kvůli mozkové příhodě Ariela Šarona, věřím, že máte příležitost stát se součástí historického usmíření.
Obwohl Sie aufgrund von Ariel Sharons Schlaganfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt das Amt des Ministerpräsidenten übernommen haben, denke ich, dass Sie die Chance haben, bei einer historischen Aussöhnung federführend mitzuwirken.
Propukly roztržky mezi Obamovou administrativou, budoucími soupeři o post prezidenta, senátory a odborníky na řízení počtu zbraní a obranu.
Es gibt Zank zwischen der Regierung Obama, potenziellen künftigen Präsidentschaftskandidaten, Senatoren und Rüstungsbeschränkungs- und Verteidigungsexperten.
A Barack Obama nyní ohlásil záměr opětovně na tento post nominovat Bena Bernankeho jmenovaného republikány.
Und nun hat Barack Obama seine Absicht bekundet, den republikanischen Kandidaten Ben Bernanke erneut in das Amt des Vorsitzenden der Federal Reserve zu berufen.
Když k moci nastoupil Ahmadínedžád, Rúhání přišel o postavení tajemníka rady, ale stal se v ní Chameneího osobním zástupcem - a tento post mu dosud náleží.
Als Ahmadinedschad an die Macht kam, hat Rohani seinen Posten als Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates verloren, blieb aber als persönlicher Vertreter von Revolutionsführer Chamenei Mitglied - einen Posten, den er bis heute innehat.
A pak, v roce 1945, když se pozornost veřejnosti přesunula od vítězství ve válce k budování sociálního státu, Churchill už svůj post ve volbách neobhájil.
Und 1945 dann, nachdem sich der Fokus der Öffentlichkeit vom Sieg im Krieg auf den Aufbau eines Sozialstaates verlagerte, wurde Churchill abgewählt.
Podle Reformní smlouvy - málo odlišného nástupce kontroverzní evropské ústavy, který vytváří post předsedy EU - bude mít své slovo i 785 poslanců parlamentu.
Unter dem Reformvertrag - der seiner Vorgängerin, der umstrittenen Europäischen Verfassung, ähnelt und durch den das Amt des EU-Präsidenten geschaffen wird - haben die 785 Mitglieder des Parlaments ebenfalls Mitspracherecht.
Podle gentlemanské dohody většinových podílníků - tedy států skupiny G-8 - má být výkonným ředitelem Evropan, zatímco Američané obsadí druhou nejvyšší funkci ve fondu a také post šéfa Světové banky.
Gemäß einer informellen Verständigung unter den größten Anteilseignern - der G8 - soll der Geschäftsführende Direktor von den Europäern gestellt und der zweitwichtigste Posten sowie die Spitze der Weltbank von den Amerikanern besetzt werden.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »