Kot | Spot | slot | skon

skot čeština

Překlad skot německy

Jak se německy řekne skot?

Skot čeština » němčina

Schotte Schottin

SKOT čeština » němčina

OT-64 SKOT
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady skot německy v příkladech

Jak přeložit skot do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Čekal na tebe, abys odehnal skot na sever.
Er hat auf dich gewartet, um die ganze Herde nach Norden zu treiben.
Můj skot mi ale nikdo nevezme.
Niemand stiehlt mein Vieh.
Skot.
Schotte.
Kdo kupuje pozemky, kupuje i skot.
Jetzt bist du nicht nur Grundbesitzer, sondern auch schon Eigentümer einer Viehherde!
A pokud si pořád ještě myslíte, že můžu za to, že se herefordský skot nedá chovat v Texasu. a že jsem vám zničil. krásný sen, co jste s manželem měli, tak to není pravda.
Und falls Sie immer noch glauben, ich sei dafür verantwortlich, dass Hereford-Rinder sich nicht an Texas anpassen können. und dass ich diesen schönen Traum, den Sie mit lhrem Mann teilten, zerstörte, das stimmt nicht.
Myslím, že Obránce je stejně dobrý, ne-li lepší než místní skot.
Für mich ist Vindicator genauso gut oder besser wie jedes Longhorn.
Nerad to jako Skot přiznávám, ale Miltona neznám.
Eine Schande, das als Schotte zuzugeben, aber was ist mit Milton?
To ty si chráníš svoje peníze jako ten nejlakomější Skot!
Du drehst doch selber jeden Pfennig dreimal um!
Jde o tatínka. Je z něj Skot.
Es ist wegen Daddy. er hat sich in einen Schotten verwandelt.
Skot na koni!
Ein reitender Schotte.
Najmout do hodiny bombardéry. to je veselá kopa, ten skot!
Jagdbomber stundenweise mieten. Was für ein Witzbold, dieser Schotte.
Stálému zájmu se vždy těšil Skot s exhibicí negatí, a ani letošní rok není výjimkou.
Ein wahrer Publikumsliebling ist der Schotte mit ohne was drunter.
To je páté stádium, jehož může Skot dosáhnout, pane.
Das fünfte Stadium.
Myslel jsem, že každý ví, že Bůh je Skot.
Es sollte doch allgemein bekannt sein, dass Gott ein Schotte ist.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Argentina vyváží skot a suroviny, Amerika vyváží technologie a služby.
Argentinien exportiert Kühe und Rohstoffe, die USA exportieren Hightech und Dienstleistungen.
Rovněž pastva přežvýkavců, jako je skot nebo ovce, významně přispívá ke klimatickým změnám.
Grasende Wiederkäuer wie Rinder und Schafe tragen ebenfalls maßgeblich zum Klimawandel bei.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...