spot | slot | skon | skok

skot čeština

Překlad skot spanělsky

Jak se spanělsky řekne skot?

Skot čeština » spanělština

escocés escocesa
Doporučujeme...Jazykový trénink: ŠpanělštinaKoupit booktook.cz »

Příklady skot spanělsky v příkladech

Jak přeložit skot do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Dám ti úpis na město Londýn za tvůj skot.
Tendrás a Londres de garantía por tu ganado.
Čekal na tebe, abys odehnal skot na sever.
Ha estado esperándote para que viajes al norte con todo el ganado.
Můj skot mi ale nikdo nevezme.
Pero nadie me quitará mi ganado.
Skot nevkročí tam, kde byly ovce.
Las vacas no pisan un lugar en el que ha pastado una oveja.
Skot postavil naše domovy, dává nám obživu od doby, kdy se zde usadili naši otcové.
El ganado nos ha dado de comer desde que nuestros padres se asentaron aquí.
Nejpodivnější otcův přítel byl kapitán Hamberston Lyon. Byl to Skot, veterán od Waterloo.
Uno de los amigos más extraños de mi padre era el capitán Lyon, un escocés veterano de Waterloo.
Jsem dobrý Skot jako všichni, ale pamatuji si i poslední povstání.
Soy un buen escocés, pero recuerdo la última rebelión.
Můj syn, pane, byl Skot. a byl na to hrdý.
Mi hijo, señor, era escocés. y estaba muy orgulloso de ello.
Skot. Na fotografii vypadáte líp.
La fotografía no te hace justicia.
Skot?
Escocia?
Po čtyřech měsících čekání vynesl dobrý obchod víc, než může Skot utratit.
Después de cuatro meses de espera y mucho más esfuerzo. del que un escocés está dispuesto a dar.
A pokud si pořád ještě myslíte, že můžu za to, že se herefordský skot nedá chovat v Texasu. a že jsem vám zničil. krásný sen, co jste s manželem měli, tak to není pravda.
Y si aún cree que soy responsable. de que el ganado Hereford no se adapte a Texas. y de haber destrozado. el bonito sueño que tenía con su marido, no es verdad.
Myslím, že Obránce je stejně dobrý, ne-li lepší než místní skot.
Creo que Vindicator es tan bueno o mejor que cualquier otro toro.
Toužící koupit nějaký skot, tak ti McCleod prodal pár kusů.
Un forastero que quería comprar ganado, así que McCleod le vendió algunas reses.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Argentina vyváží skot a suroviny, Amerika vyváží technologie a služby.
Argentina exporta ganado y materias primas; EU exporta alta tecnología y servicios.
Korsičané se chtějí zbavit Francie a nejeden Skot zase Británie.
A los corzos les encantaría deshacerse de Francia y a muchos escoceses, de Gran Bretaña.
Rovněž pastva přežvýkavců, jako je skot nebo ovce, významně přispívá ke klimatickým změnám.
Además, el ganado rumiante (por ejemplo, vacas y ovejas) es por sí mismo una fuente importante de emisiones que contribuyen al cambio climático.
Doporučujeme...Cvičebnice španělské gramatikyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...