son | kon | slon | skot

skon čeština

Příklady skon spanělsky v příkladech

Jak přeložit skon do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ve skutečnosti můj skon jistým kruhům přinese značnou úlevu.
De hecho, mi muerte evocará suspiros de alivio en ciertos lugares.
Byl to klidný skon a dětsky pokojný.
Ha tenido un fin hermoso y partió como habría partido un inocente.
Skon slečny Madeline není vaší vinou.
Ud. no tuvo la culpa.
Takto nás připravuje na jeho definitivní skon.
Así es como nos preparó. para su última partida.
Naštěstí, Neptun má skon 10 stupňů, takže se můžeme bez problémů připojit, pane.
Por fortuna el Neptuno está a 10 grados, haré una conexión sin ningún problema señor.
Náhlý skon poručíka Michaelse nám přinesl okamžitou dividendu.
La súbita muerte del Teniente Michaels nos ha dado un beneficio inmediato.
Dámy a pánové, než začneme, rád bych držel chvíli ticha za tragický skon pana a paní Richových.
Damas y caballeros antes de empezar, guardaremos un minuto de silencio por la trágica muerte de los Sres.
A zatímco tady čekáme a sledujeme skon Katriny Carterové, můžeme si popovídat s našimi diváky ve studiu.
Mientras esperamos el final de la jovencita karin Carter hablemos con el público en el estudio.
Co by to bylo víc než otcův skon, čím odcizen byl porozumění své vlastní bytosti, ni zdání nemám.
La muerte de su padre le ha conturbado su propio entendimiento. Nada más puede ser.
Nejdřív bych rád chvilkou ticha uctil jeho skon.
Propongo una pausa para asimilar su muerte.
Toť Thisbin skon.
Así Tisbe se acaba.
Postarám se, aby její skon byl patřičně působivý.
Me aseguraré de que su despedida sea espectacular.
Ale skon. ne.
Pero no hay separación.
Skon toho velkého Daniela Webstera.
El fin del gran Daniel Webster.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A jakmile přijde konec, změny na Kubě by mohly být stejně obrovské jako všechny změny, které předznamenal skon velkých diktátorů minulého století.
Cuando llegue el final, el cambio en Cuba podría ser tan extenso como cualquiera de los otros que se dieron al morir los grandes dictadores del siglo pasado.

Možná hledáte...