usilování čeština

Překlad usilování německy

Jak se německy řekne usilování?

usilování čeština » němčina

Trachten Qualen Kraftaufwand Einsatz Bestrebung Bemühung Anstrengung
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady usilování německy v příkladech

Jak přeložit usilování do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Mé usilování o vyšší vzdělání mě dovedlo k tomu. že jsem o sobě zjistila něco zajímavého.
Nächsten Donnerstag. - Toll! Da musst du hingehen.
Ale já hodlám utratit své peníze a své mládí tak, jak doufali mí rodiče, v usilování o vlastní spokojenost.
Haben Sie auch Turbane? Nicht in Schottenstoff. Suchen Sie doch nicht immer nach einem Turban.
Namísto usilování o změnu nemilosrdné rokli světa.
Statt ständiger Veränderung ist dir eine unendliche Leere lieber.
A co je zvláštnějšího než to, že není žádná hranice a že nemá být žádná hranice pro lidské usilování?
Und was könnte ungewöhnlicher sein als das Fehlen jeglicher Grenzen. Auch das menschliche Streben sollte keine Grenzen haben.
Nebo s ním, když je ve Státech, a volná k usilování o nové zájmy, když tu není?
Oder mit ihm, wenn er in den Staaten ist und frei, anderes zu verfolgen, wenn nicht?
Pořád potřebuješ hrát komedii, že život má smysl, že všechno to usilování k něčemu vede.
Du machst dir weiter vor, dass das Leben einen Sinn hat, dass dieser Kampf einem Zweck dient.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vynucování tržní disciplíny se v tomto případě de facto rovná usilování o nestabilitu.
Durch die Imposition von Marktdisziplin wird letztlich, auch die Instabilität auferlegt.
Izraelská strategie usilování o mír tedy osciluje mezi dvěma vizemi: zatímco izraelská levice vidí prioritu v palestinském problému, izraelská pravice upřednostňuje snahu o urovnání s velkými arabskými mocnostmi.
Die israelische Strategie zur Friedensschaffung schwankt deshalb zwischen zwei Entwürfen: Während die israelische Linke dem palästinensischen Problem Priorität einräumt, strebt die israelische Rechte eher ein Abkommen mit den großen arabischen Mächten an.
Ptali jsme se, co by mohlo být možné, a byli jsme podněcováni k usilování o revoluční technologie, které se všeobecně považovaly za nemožné.
Wir fragten, was möglich sein könnte, und wurden ermutigt, revolutionäre Technologien zu verfolgen, die weithin als Ding der Unmöglichkeit galten.
Usilování o moc ve státě - a tudíž moc systematicky podvracet stát - bylo koneckonců hlavní náplní této strany celých jedenasedmdesát let.
Genau dies hat schließlich die PRI 71 Jahren lang getan, um die Macht und damit die Möglichkeit zu behalten, den Staat auszuplündern.
Ústřední mravní myšlenkou je zákaz usilování o život nevinných osob.
Die grundlegende moralische Idee ist das Verbot, es auf den Tod einer außenstehenden Person abgesehen zu haben.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...