cákat čeština

Překlad cákat spanělsky

Jak se spanělsky řekne cákat?

cákat čeština » spanělština

salpicar rociar

Příklady cákat spanělsky v příkladech

Jak přeložit cákat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Až narazíte na zlatej důl, zakřičte na mě dřív, než začnete cákat vodou.
La próxima vez que hallen algo, avísenme. antes de empezar a tirar agua.
Dřív nebo později budu muset chcát a hádej na koho to bude cákat?
Tarde o temprano tengo que hacer pipí, y adivina a quién voy a regar.
Krucinál, přestaň cákat s tou vodou.
Jesús. Deja de tirar agua para todos lados.
Přestaňte cákat.
Deja de salpicar!
Začala z něj strašně cákat krev.
La sangre manaba sin parar de su herida.
Možná bychom mohli najít nějakou kaluž, abyste se mohli cákat.
Encontraremos un charco para que chapotees.
Věděl jsem, že budu cákat.
Yo sabía que tenía que divertirse.
Nic nechytíme, když budou ti blbečkové takhle cákat.
No vamos a atrapar nada si esos imbéciles están salpicando.
Nebo si vezmeš pero a zabodneš mu ho do krku, čímž vytvoříš úplnou krvavou fontánu, jako vážně fontánu, která bude cákat na jeho kamarády.
O coges una lapicera y se la clavas en el cuello. Creas una fuente de sangre. Me refiero a una verdadera fuente, que salpique a sus compinches.
To bude krásnej ucákanej měsíc. Budu protivnej a ještě ze mě bude něco cákat. Úžasné.
Será un gran, maldito mes conmigo gotenado, y algo saliendo de mi, fantástico.
Když tu začne Nick cákat omáčku, nikdo není v bezpečí.
Cuando Nick empieza a retorcer su pasta, nadie está a salvo.
Chce ji vycpat a pověsit nad mušli ve své koupelně takže na ní bude navěky cákat moč.
Quiere rellenarla y colgarla encima del váter. En el baño de su oficina para que esas pequeñas salpicaduras de orina queden en ella para siempre.
Nechcete, abychom se vypařili, abyste si mohli naplnit vanu vybraným klášterním pivem a cákat se v něm spolu?
Ustedes quieren que nosotros limpiemos y tu puedes llenar la bañera con cerveza de un monje de boutique y chapotear juntos?
Začali jsme kolem sebe cákat a blbnout.
Jugábamos en el agua.

Možná hledáte...