lákat čeština

Překlad lákat spanělsky

Jak se spanělsky řekne lákat?

lákat čeština » spanělština

atraer tentar seducir

Příklady lákat spanělsky v příkladech

Jak přeložit lákat do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ledaskoho by taky mohli lákat. Tak si je radši někam schovej.
Podría interesarle a alguien, guarda los papeles.
Sebe. Je čas lákat návštěvníky.
Es hora de tu actuación.
Mohlo by vás to lákat k užití násilí a to nelze připustit.
Quizá quiera usar la violencia y no podemos permitírselo.
Vy muži se nestaráte o nic, než jak lákat holky na večeru, nebo na filmy.
Los hombres no se preocupán de nada más que. pidele a las chicas para ir a comer o al cine.
To tě musí lákat.
Resulta muy tentador.
Když mě teď převedou do Omahy nebo do Clevelandu, už mě to nebude tak lákat, jako dřív.
Y ahora si me transfieren a Omaha, o a Cleveland, o a cualquier despacho, ya no me interesará tanto.
O víkendech budeš sekat trávu a kokain tě už nebude lákat.
Arreglar el césped el fin de semana. No volver a la coca.
A. zahrávat si s podsvětím začalo některé lidi. lákat.
Los peligros del mundo de los muertos pueden ser adictivos para algunos.
Chystala se mezi studentkama lákat nový holky.
Iba a la universidad para reclutar chicas nuevas.
Ne, musí to být její volba, ale může ji svést, lákat ji.
No, no puede. Tiene que decidirlo ella pero puede tentarla, seducirla.
Beatrice hned začala lstivě lákat Uršulu a Juniora domů taktickým manévrem, který využívá každý prarodič.
Pero la ingeniosa Beatrice busca tentar a Úrsula y a Junior para que vuelvan a casa mediante una estrategia infalible para los abuelos.
Takže když začali politici z pravého křídla lákat mladé skinheady, nedávalo nám to žádný smysl, a to byl důvod, proč jsme s tím nechtěli mít nic společného.
Cuando más tarde los políticos de extrema derecha empezaron a tentar a los skins jóvenes, más fácilmente influenciables, para nosotros todo aquello no tenía sentido, por eso no queríamos tener nada que ver con aquello.
Nemusíš mě na nic lákat.
No necesito incentivo.
Fezi, jestli se jen pokusíš lákat mě do vířivky, nakopu ti prdel.
Fez, si tratas de seducirme en el jacuzzi, te patearé el trasero.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dobře fungující tržní systém by měl lákat zahraniční investory z oblastí špičkových technologií a napomáhat vzniku domácích technologických firem.
Un sistema de mercado con un buen funcionamiento ayuda a atraer inversionistas en alta tecnología y promueve la formación de empresas nacionales en ese sector.
Aby toho politici dosáhli, musí mít k dispozici zdravý rámec vymáhání konkurence, volit přístup zaměřený na celou ekonomiku a lákat k účasti všechny protagonisty.
Para esto, los responsables de políticas deben tener a su disposición un sólido marco que les permita garantizar el cumplimiento, aplicar un enfoque que incluya a la totalidad de la economía, y conseguir la participación de todas las partes interesadas.
Důvod této koncentrace špiček je zřejmý: nejbohatší kluby dnes mohou lákat nejlepší hráče na světě.
El motivo de esta concentración en la cima es obvio: los clubes más ricos ahora pueden atraer a los mejores jugadores del mundo.
Každou zemi také mohou lákat protekcionistická opatření, jimiž by se snažila chránit domácí pracovní místa na úkor dovozů.
Cada uno de los países puede también sentir la tentación de adoptar medidas proteccionistas, al intentar preservar los puestos de trabajo nacionales a expensas de las importaciones.
Neméně důležité pro Pákistán je rozšířit a reformovat svou soustavu veřejného školství a zlepšit základní služby, aby radikální skupiny nemohly lákat mladé lidi do svých vzdělávacích a sociálních sítí.
Igualmente importante para Pakistán es ampliar y reformar su sistema de educación pública y mejorar los servicios básicos para que los grupos radicales no puedan atraer a los jóvenes a sus redes educativas y de bienestar.

Možná hledáte...