interview čeština

Překlad interview spanělsky

Jak se spanělsky řekne interview?

interview čeština » spanělština

entrevista interrogatorio

Příklady interview spanělsky v příkladech

Jak přeložit interview do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Až budu v rolls-roycu dávat interview o úspěchu.
La próxima vez iré en un Rolls a conceder entrevistas.
Omlouvám se, že musíme přerušit tato interview z místa dění, ale vidím, že už je skoro čas pro pana Tatuma, aby jako první dnes navštívil Lea.
Siento interrumpir las entrevistas pero casi es la hora de la visita del Sr. Tatum a Leo.
Vyžadujete interview.
Solicitan una entrevista.
Píšu sám se sebou interview, týkající se úspěchu.
Estoy escribiendo una entrevista conmigo mismo sobre el éxito.
Jednou s ni možná budete znovu delat interview.
Puede que la vuelvas a entrevistar algún día.
O nejskrytejšich myšlenkách, které sdelila vašemu vlastnimu zpravodaji pri soukromém, osobnim a exkluzivním interview.
Sus pensamientos más intimos, revelados a tu corresponsal, en una entrevista exclusiva, personal y privada.
Snad to není další interview?
No me diga que quiere otra interviú.
Zítra pojedeš do Orly na interview s Parvulescem.
Vaya mañana a Orly y entreviste a Parvulesco, el novelista.
Během svého televizního interview, jste ukázal několik zajímavých fotografií.
En su entrevista en la TV mostró unas fotografías muy interesantes.
Lituji, neposkytuji interview.
No soporto la publicidad.
Požádáme o interview s Vladařem.
Pediremos audiencia con el Amo.
Požadujeme interview s Vladařem!
Exigimos entrevistarnos con el Amo.
A ve chvíli našeho interview je pacient fyziologicky rozmrazený.
Y en éste momento, el sujeto puede considerarse fisiológicamente. deshibernado.
Nyní pokračujme v interview.
Ahora siga con su entrevista.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A když reportéři Al-Džazíry uskutečnili interview s Usámou bin Ládinem a stanice odvysílala jeho videonahrávky, Spojené státy odhodily rukavičky úplně.
Cuando los periodistas de Al Jazeera entrevistaron a Osama bin Laden y el canal emitió sus videos, Estados Unidos sacó los guantes.
V nejnovějším interview, které poskytl Andrej Lugovoj, muž, jehož vydání z Ruska žádá Velká Británie kvůli otravě disidenta Alexandra Litviněnka radioaktivním poloniem, nastal pozoruhodný okamžik, který dosud nebyl zcela doceněn.
En la última entrevista dada por Andrei Lugovoi, el hombre que Gran Bretaña desea extraditar de Rusia por envenenar al disidente Alexander Litvinenko con polonio radioactivo, hubo un momento notable que no ha sido apreciado en su totalidad.
Je neuvěřitelné, že Blix ani Baradej si nevynutili jediné interview s vědci mimo Irák, ačkoli jsou si dobře vědomi toho, že jde o jediný bezpečný způsob, jaké vést efektivní vyšetřování.
Increíblemente, ni Blix ni al-Baradei presionaron para realizar entrevistas con científicos fuera de Irak, a pesar de que están complemente conscientes de que esta es la única manera de hacer averiguaciones efectivas.
Jak se svými spolupracovníky prováděl s lidmi interview, odlišnost mezi těmito dvěma skupinami získávala v jeho myšlenkách na zajímavosti i významu.
A medida que él y sus asistentes entrevistaban personas, la división entre los dos grupos se le fue haciendo más interesante y significativa.

Možná hledáte...