level | povel | plebe | Pavel

plevel čeština

Překlad plevel spanělsky

Jak se spanělsky řekne plevel?

plevel čeština » spanělština

maleza mala hierba hierba mala yuyo hierbas malas
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Příklady plevel spanělsky v příkladech

Jak přeložit plevel do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Abyste věděl, u nás to roste jako plevel.
En mi país crecen como la mala hierba.
Nejdřív vypálím všude plevel a připravím pole.
Lo primero que haré será quemar toda esta retama y sanear mis campos.
Spálím všechen plevel a vymýtím tak 40 hektarů.
Quemaré toda esa retama y dejaré limpios unos cien acres.
Je to jen planá zahrada, která bují dál. Samý plevel jí vládne.
Es un agreste jardín sin desbrozar,.sólo ocupado por cosas de grosera y vulgar naturaleza.
Za minulost se kaj, budoucnosti se boj a nekydej hnůj na plevel, aby bujel ještě více.
Arrepentíos de lo pasado. Rehuid lo que ha de venir,.y no abonéis la cizaña para que medre.
Jsem něco jako plevel.
Soy como la mala hierba.
Vzpomínáte, pane, řekl jste mi, že plevel roste rychle.
Milord, vos habéis dicho que la mala hierba crece pronto.
Za 40 let bude růst plevel na mém hrobu. Stejně tak jak na tvém.
Dentro de 40 años, habrá hierbajos sobre nuestras tumbas.
Myslíš ten plevel z kuchyne?
Voy a coger mi planta.
Naříkající plevel.
Se quejan de todo.
Avšak plevel spálí neuhasitelným ohněm.
Pero a la paja. la quemará con fuego insaciable.
Len se kroutí, všude plevel.
El lino es nudoso, lleno de semillas.
Legrační plevel.
Qué hierba rara.
Plevel, seržante.
Sin maleza.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nikdo nemůže čekat, že jediná krize vymýtí všechen hospodářský plevel země, ani to, že se nová ekonomika stane šémem pro bezrizikový růst.
Nadie puede creer que una crisis baste para acabar con todos los sectores económicos de un país, ni que la Nueva Economía sea el mágico camino hacia el crecimiento sin riesgos.
Zahradník neničí rostliny bez rozmyslu, ale pravidelně vytrhává plevel.
El jardinero no destruye sus plantas indiscriminadamente, sino que arranca los hierbajos periódicamente.
Doporučujeme...Španělská gramatika v kostceKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...