čí | i | č | xi

či čeština

Význam či význam

Co znamená či?

či

spojuje věty v poměru slučovacím  Vsaď jeden či dva sloupce. spojuje věty v poměru vylučovacím  Je to rozumná investice, či vyhazování peněz?

Synonyma či synonyma

Která slova mají podobný význam jako či?

či čeština » čeština

nebo

Příklady či příklady

Jak se používá či?

Jednoduché věty

Já to udělám, ať souhlasíš či ne.
Nevím, jestli se mám smát, či plakat.
Jsi vdaná, či svobodná?
Ceny benzínu nás všechny tak či onak ovlivňují.
Smrt je něčím, od čeho jsme často zrazováni mluvit či jenom na to myslet, ale zjistila jsem, že příprava na smrt je jednou z nejvíce posilujících věcí, které můžete udělat. Přemýšlení o smrti projasňuje váš život.
Tak či tak by na tom nemělo záležet.
Proléváním krve, ať už lidské či zvířecí, se podporuje zlo na této planetě.
Výzkum od železničního dopravce Deutsche Bahn zjistil, že vlaky mají o poznání nižší uhlíkovou stopu, nežli letadla, auta, či autobusy a přesto se mnoho lidí stále přepravuje na krátké vzdálenosti letecky.
Je Tom nevinen, či vinen?
Dříve či později za to Tom zaplatí.
Je zajímavé, či je to auto.

Citáty z filmových titulků

Najednou dorazili barevní a Španělé, jenže ty pak převálcovali Vietnamci, Kambodžané či co.
Čarodějnicí či černokněžníkem se člověk stal podpisem zapovězené smlouvy s Ďáblem. Pročež byl upálen u kůlu.
Hysterická osoba bude nepochybně tvrdit, že k ní ona celebrita přichází stěnou či oknem.
Být či nebýt. ssat is. sse. Špatně!
Ano či ne?
Už půl hodiny se tady na vás dívám a ještě nevím, jestli máte oči modré či fialové.
Nemůžu poznat, jestli jsou modré či fialové.
A pořád nevím, zda tvé oči jsou modré či fialové?
Či se mu podíváš do tváře nebo ne, ty budeš hodný a budeš je poslušně nosit.
Uvidíme, jestli jste se spletl či ne.
Snaží se tak či onak vytáhnout z Wynanta prachy.
Koneckonců, můžu se podívat na hezkou dívku, či ne?
Chcete nehty kratší či delší?
Nikdy jste neviděl šperk tak krásný. či tak podmanivý.
Je legrační, že Hollywood zobrazuje mimozemšťany více či méně stejným způsobem.
Tak či onak prohraje a není zatracená šance, jak bys.
To byl bridž, bingo a taj či.
Nechceš to zjistit, tak či tak?
Paní Marlowová zaskočila se svými vědomostmi či spekulacemi.
To neznamená, že to nezorganizovali či neudělali.
To poslední, co potřebuje, je nová pitomá galerie či muzeum.
Za posláními, která tak či onak zahrnují odstraňování bolesti.
Předpokládám, že jednou přijde den, když už mezi námi bude řečeno všechno, a už nebudeme mít co nového si říct, protože tak či onak už všechno, na čem záleží, budeme sdílet.
Na den či dva jedu do Medford Falls.
Či jeho pohřešované manželce?
Za žádných okolností nesmíme jen nečinně přihlížet, když si národy staví Metal Geary, či podobné zbraně.
Nevím, zda byla složena andělem, či dáblem, ale je nádherná!
Je něco nového? Ano či ne?
Jsou jako amulety z Afriky či Oceánie.
Tak či onak, kam mohou jít dvě ženy samy?
Ano, je to legrační, že všechno vypadá tak či onak podle toho, jak se cítíš.
Všude a odevšad vedou schody, stoupající strmě jako žebříky, či sestupující do temných páchnoucích propastí a všude řady schodů, ze kterých čiší špína a vlhkost.
Či s vámi vzlétnu do větví?
Ať sluha či pán. - Opravdu?
Daně neúměrné, práce otrocká, místo mzdy nůž či provaz.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Při každém železničním neštěstí či havárii letadla teď jako první padne podezření na teroristický čin.
To znamená, že 11. září znamenalo, ať přímo, či nepřímo, obrovský šok, a to jak pro naši psychiku, tak pro naše politické systémy.
Ebanovo mlčení v posledních letech nevycházelo pouze z jeho rozčarování z izraelské politiky či z jeho slábnoucího zdraví.
Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
Nové pastviny či zemědělská půda se tudíž rychle opouštějí, bez vyhlídky na obnovu původního pralesa a jeho jedinečných ekosystémů.
Když ropné firmy v Nigérii či jinde spáchají něco nekalého, ochrání je moc jejich domovských zemí.
Problém volební účasti zčásti odráží frustraci ze současného stavu EU a také dojem lidí, že hlasováním mohou tím či oním směrem vyvíjet jen malý tlak.
To však neznamená, že jsme mravně dobří či dostatečně dobří.
Tisíce let lidstvo ve snaze přimět lidi ke slušnému chování spoléhá na vzdělávání, přesvědčování, společenské instituce a hrozby reálným (či nadpřirozeným) trestem.
Rusko by zuřilo, protože se obává, že odtržení Kosova - ať už mezinárodně uznané, či nikoli - by v bývalé sovětské říši mohlo rozdmýchat separatistické tendence.
Věrnost libře neznamená, že se stavíme proti euru či že doufáme v jeho neúspěch.
Bylo by přehnané očekávat, že tyto nové fiskální instituce budou v brzké budoucnosti stejně významné či mocné jako centrální banky.
Celá řada problémů přitom zůstává nedořešena: například vztahy mezi Srbskem a Černou Horou či status Kosova (nemluvě o provincii Vojvodina na severu Srbska).
Nejklíčovějším aspektem není jakýkoliv vzestup či pokles emisí, nýbrž otázka, jak velkému poškození klimatu se můžeme vyhnout.
Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě, kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté, zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy.
Právě naopak. Rozšíření smétá obavy - ať už skutečné či smyšlené - početných rusky mluvících menšin, které dnes žijí mimo Rusko v bývalých sovětských republikách.
Je propastný rozdíl mezi smluvně vázaným sdružením národních států a jednolitým útvarem, ať jej nazýváme státem, či nikoliv, který má vlastní právní subjektivitu a odvozuje své pravomoci z vlastní ústavy.
Vehementní odpor Evropské centrální banky proti tomu, co je nepostradatelné pro všechny kapitalistické ekonomiky, totiž proti restrukturalizaci dluhu zkrachovalých či insolventních subjektů, dokládá přetrvávající křehkost západní bankovní soustavy.
A protože je pragmatický a vysoce inteligentní, dříve či později si každé téma získá plnou pozornost jeho zvědavé a analytické povahy.
Běžný obyvatel Saúdské Arábie tuto iniciativu považuje za zradu či za předehru nové potupy Arabů.
Povrch bez ledu pohltí více tepla ze slunce než s pokrývkou sněhu či ledu.