abattu francouzština

sklíčený

Význam abattu význam

Co v francouzštině znamená abattu?

abattu

Affaibli physiquement.  Il est encore très abattu: cette maladie a été très virulente. Affaibli moralement.  Il est très abattu depuis la mort de sa soeur. (Figuré) Qui dénote la fatigue, la lassitude.  Un visage abattu. Abaissé.  Courir à bride abattue, en relâchant toute la bride au cheval. (Architecture) Se dit d'un angle dont l'arête a été adoucie. Détruit en vol par un tir

Překlad abattu překlad

Jak z francouzštiny přeložit abattu?

abattu francouzština » čeština

sklíčený skleslý poražený malátný

Příklady abattu příklady

Jak se v francouzštině používá abattu?

Citáty z filmových titulků

Tu as l'air abattu?
Proč ten smutek?
Ce type était avec nous hier et il en a abattu trois.
Ten kluk dneska měl už tři zásahy.
Vous voyez cet arbre abattu en bas?
Viděla jsi dole ten nakloněný strom?
Oui, parce que le pauvre vieux a fini abattu en bout de course.
Nakonec chudáka starého zastřelili.
Je le sais depuis que le premier policier a été abattu.
Nechci, aby mě tam první policajt zastřelil.
C'est le grand désastre qui s'était abattu sur notre peuple qui nous a conduit à la lutte. nous a réunis. et nous a grandis.
Bylo to utrpení našich lidí, které nás sjednotilo k boji. a spojilo nás dohromady. a posilnilo nás.
Lls l'ont abattu!
Oni ho zastřelili!
Je dirai dans mon rapport. que je l'ai abattu par accident. alors qu'il tentait de protéger sa femme.
Do zprávy napíšu, že jsem ho zastřelil nešťastnou náhodou, když se snažil chránit svou ženu.
Il est abattu.
Je odepsanej.
Ainsi a été ma vie, j'ai couru par monts et par vaux, remonté les rivières, abattu des obstacles, n'imaginant pas un seul instant qu'un jour, cette beauté volante pourrait venir sur terre et dans mes bras.
Že jsem celý život běhal po horách, přeskakoval řeky, klopýtal přes překážky. a ani se mi nesnilo, že by ta krásná letící věc. mohla jednou přistát v mém náručí.
Que j'ai abattu moi-même.
Sám jsem ho trefil.
Jack Orth! Abattu! Juste devant la chambre 15!
Někdo zastřelil Jacka Ortho.
Quand il a su qu'elle était morte. il a abattu le poney. et j'ai pensé qu'il allait se tuer!
Když doktor řek, že si zlomila vaz, pan Rhett vzal pistoli a zastřelil poníka. Myslela sem, že se střelí taky.
Tout homme qui fuit sera abattu!
Řekni jim, že takhle zastavím každý pokus o útěk.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Oussama Ben Laden a finalement été retrouvé et abattu par les forces spéciales américaines dans la banlieue d'Islamabad.
Americké speciální jednotky konečně našly na předměstí Islámábádu Usámu bin Ládina a zabily ho.
Il n'a jamais pu revenir au pouvoir et lorsqu'il fût confronté à la nouvelle politique des primaires et du populisme, il se sentit abattu car il ne pouvait pas supporter ce nouveau style.
Nikdy už nenašel cestu zpátky a tváří v tvář Nové politice primárek a populismu byl sklíčený, když se s novým stylem nedokázal vypořádat.
Il a pu survoler pendant environ une demi-heure la région sud du pays avant d'être abattu par l'armée de l'air israélienne au-dessus d'une zone peu habitée.
Asi půl hodiny mu bylo umožněno letět nad jižním Izraelem, než jej izraelské vzdušné síly nad řídce osídleným územím sestřelily.
Kennedy n'avait que 46 ans lorsqu'il a été abattu à Dallas par Lee Harvey Oswald, un ancien soldat aigri des Marines qui avait fait défection en URSS.
Kennedymu bylo pouhých 46 let, když ho v Dallasu zabil Lee Harvey Oswald, nespokojený bývalý mariňák, který zběhl na stranu Sovětského svazu.
Par chance, il n'a pas été abattu.
Naštěstí nebyl sestřelen.
Zulfikar Ali Bhutto a nommé sa femme et sa fille à la tête du PPP pour le cas où il viendrait à être abattu par le régime militaire qui l'avait renversé.
Zulfikár Alí Bhutto jmenoval svou manželku a dceru spolupředsedkyněmi PLS, pro případ, že by jej vojenský režim, jenž jej svrhl, nechal popravit.
Jamais depuis que Gustav Stresemann, le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne de Weimar, avait monté l'Union soviétique et l'Occident l'un contre l'autre, un dirigeant avec une main si pauvre n'avait abattu ses cartes de manière aussi efficace.
Od dob Gustava Stresemanna, ministra zahraničí německé Výmarské republiky, kdy Sovětský svaz a Západ štvaly jeden proti druhému, nehrál žádný lídr tak úspěšně s tak špatnými kartami.
Mieux encore, le porc doit mourir dans son sommeil, abattu pacifiquement par des bourreaux qualifiés.
Ještě lepší by bylo, aby krmníci umírali ve spánku, kdy by je pokojně usmrtili vyškolení popravčí.

Možná hledáte...