nalákat čeština

Překlad nalákat italsky

Jak se italsky řekne nalákat?

nalákat čeština » italština

attirare
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Příklady nalákat italsky v příkladech

Jak přeložit nalákat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Mohu vás nalákat na šálek?
Posso tentarla con una tazza?
Všíml jsi si, že se tě vědomě snažila nalákat do pasti?
Ora scendo e e le chiedo di sposarmi subito.
Takže jste mě nechtěl nalákat k vám do bytu?
Non voleva proprio che venissi qui?
Už nebyla schopná nalákat do sítě lepší ryby, tak jí nechal.
Quando lei non attirava più i pesci migliori, la abbandonò.
Pokud je sem můžete nalákat, já můžu zařídit, aby se vám dostali přímo pod ruku.
Non appena riuscirete ad attirarli qui, Farò in modo che cadano nelle vostre mani!
Vidíš, jak se ho klokan snaží nalákat tak, aby se k němu dostal zezadu?
Guarda come il canguro cerca di attirarlo così può rialzarsi sulla coda vedi?
Podařilo se mu nalákat světové lídry na vzdálené venkovské sídlo, předstíraje, že potřebují naprostý klid, pokud má být konference úspěšná.
Aveva attirato i leader mondiali in una remota casa in campagna, ha preteso quiete assoluta per la riuscita del meeting.
Toto je prostý plán pozemšťanů, jak nás nalákat do pocitu falešného bezpečí.
Questo è semplicemente un piano dei terrestri per indurci ad una falsa sicurezza.
Proto očekávám jeho špatné úmysly nalákat vás do domu se špatnou pověstí, kde vás zabije, zavraždí, usekne hlavu a také okrade o peníze z kapes.
Perciò, sospetto che abbia cattive intenzioni di attirarla in una casa poco raccomandabile dove la porterà, la ucciderà, l'ammazzerà la sgozzerà, e le ruberà anche i soldi dalle tasche.
Snažil se nalákat herečky i tanečnice.
Allora?
Musíme je sem nalákat.
Facciamo casino. Hey. Hey.!
Nalákat je sem.
Che facciamo?
Mluvila s ním jen jedna žena. Snažila se ho nalákat do družstva nájemníků.
Solo una donna gli ha parlato per farlo iscrivere all'associazione inquilini.
Snažíte se mě nalákat do pasti.
Mi sta tendendo una trappola.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Evropská komise se rovněž snaží nalákat zdráhavé vlády ke smělejšímu postupu tím, že jim nabízí větší fiskální prostor.
La Commissione europea sta anche cercando di spingere i governi più riluttanti a realizzare interventi coraggiosi offrendo loro più spazio di manovra fiscale.
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...