namočený čeština

Překlad namočený italsky

Jak se italsky řekne namočený?

namočený čeština » italština

zuppo bagnato
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Příklady namočený italsky v příkladech

Jak přeložit namočený do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Tři děti jedí chléb namočený do vody.
Tre bambini mangiano una fetta di pane bagnata inzuppata.
Ale teď, když mě pronásledovali až sem, jste v tom namočený stejně jako já.
Ma ora che mi hanno seguito fin qui.lei è nei guai quanto me.
Jsi v tom pěkně namočený.
Sei finito.
Záměrně jsem přestal jíst maso a zeleninu. Když mi není dobře, jím jen chléb namočený do vína.
Ho deciso di evitare la carne e i vegetali, mangio solo del pane bagnato col vino quando sto male.
Už jste v tom taky namočený, pane.
Gia'. Ormai lei è troppo compromesso.
Někoho, kdo není namočený.
Qualcuno che non sia coinvolto.
Jestli je tvůj syn namočený do případu s marihuanou.
In ogni modo, se tuo figlio è immischiato in questi affari di marijuana.
Jsme do toho namočený až po uši, pane ministře.
Qui si rischia molto, signor Ministro.
Chceš říct, že jsou do toho namočený?
Stai insinuando che siano coinvolti?
Namočený do bůhví čeho.
Chissà cosa diavolo combini.
Mohl byste mi přinést papírový ubrousek namočený ve studené vodě?
Mi prenderebbe una salvietta, imbevuta d'acqua?
Trn je namočený do roztoku rostlinných výtažků.
Il dardo è intinto in una soluzione fatta di estratti di piante e radici.
Drobná řecká písmenka, jako by je psal mravenec namočený do inkoustu.
Minuscoli caratteri greci scritti da una formica con zampe tinte d'inchiostro.
Jinými slovy. je to pěknej průser a jsme v něm namočený všichni.
In altre parole: una gran torta di merda e ognuno deve ingoiare il suo boccone.

Možná hledáte...

DoporučujemeKurzy italštiny online pro samoukyKurzy italštiny online pro samouky