razit | kazit | bažit | Nazi

Fazit němčina

výsledek

Význam Fazit význam

Co v němčině znamená Fazit?

Fazit

Ergebnis, Resümee, Zusammenfassung Als Fazit können wir feststellen: Es hat funktioniert! Im Abschluss eines jeden Kapitels wird ein Fazit gezogen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Fazit překlad

Jak z němčiny přeložit Fazit?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Fazit?
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Fazit příklady

Jak se v němčině používá Fazit?

Citáty z filmových titulků

Ist das das Fazit unserer Vergangenheit, des Stolzes unserer Wissenschaft, der übermenschlichen Eroberungen von Zeit und Raum, der Ära des Rades?
Je tohle důsledek našich včerejšků, chlouba naší proslulé vědy. lidského podrobení prostoru a času, věku kola?
Fazit: Wir gewannen diese Wahl.
Vyhráli jsme ty volby s minimálním počtem hlasů.
Fazit ist.
Spodní hranice je.
Fazit über diesen roten Blitz: Hat ihn jemand konstruiert?
Takže ve zkratce ohledně toho Flashe, někdo ho vybudoval?
Das Fazit ist, Überraschungsangriffe sind Sache von FeigIingen.
Naučily nás jedno: K zákeřnému útoku se uchýlí jen zbabělec.
Tut mir Leid, aber das Fazit lautet Nein.
Nerada se stavím na něčí stranu, ale určitě to tak není.
Daher mein ursprüngliches Fazit. Je schneller man sich darum kümmert, desto besser für alle.
Proto mi je jasné, že čím dřív se jich zbavíme, tím lépe pro každého z nás.
Fazit ist: Ich war nie toll im Uniformtragen und auf dem Mars wartet jemand.
Víte, nikdy jsem nebyl velmi na uniformy, a potom, na Marsu mám někoho, kdo mě potřebuje.
Es ging noch weiter, aber das war das Fazit.
I oni se zdráhali, ale nakonec podepsali.
Das Fazit ist also, das Stargate ist der einzige Weg rein oder raus?
Takže brána je jedinou cestou sem i odsud.
Ich schätze, das Fazit ist, dass wir alle auf unsere Art unser Ding weghaben.
Myslím, že jsme každej vyhotovenej po svým.
Fazit - wie bekämpfe ich diese Typen?
Důležité je - jak mám s nimi bojovat?
Mein Fazit: Mir entging die Antwort, da sie weniger Verstand erforderte.
Pochopil jsem proto, že odpověď mi unikala, protože vyžadovala méně myšlení nebo snad..
Das Fazit ist, er kann dir einen Deal mit dem Staatsanwalt verschaffen, der deine Verurteilung verzögert.
Dobře. Jsem toho názoru, že uzavřel dohodu se zástupcem výměnou za informace o tobě.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Und höchstwahrscheinlich, so das Fazit meines Artikels, wird sie es schaffen.
A nejpravděpodobnějším výsledkem je, uzavírá můj článek, že se jí to podaří.
Dies ist ein Moment für Fazit und Perspektive - der immer wieder faszinierende Augenblick, wenn die Akteure des Dramas, die manchmal im Geheimen agiert hatten, ihre letzten Karten aufdecken.
Je to chvíle pro závěry a zasazení do perspektivy, onen vždy fascinující okamžik, kdy protagonisté dramatu, kteří někdy jednali tajně, odkrývají své poslední karty.
Das aus dem Beslan-Drama zu ziehende Fazit liegt klar auf der Hand.
Závěry, jež bychom měli z beslanského dramatu vyvodit, jsou jasné.
So lautete das Fazit einer überparteilichen Kommission, der ich vor kurzem gemeinsam mit dem früheren stellvertretenden Außenminister der USA, Richard Armitage, vorsaß.
Takový byl závěr oboupartajní komise, jíž jsem s Richardem Armitagem, bývalým náměstkem ministra zahraničí v Bushově administrativě, nedávno spolupředsedal.
Fazit: Wenn Vorwürfe anonym erhoben werden, nimmt sie niemand so ernst wie Vorwürfe, die öffentlich erhoben werden, was zu einer institutionalisierten Straflosigkeit für Sexualverbrecher führt.
Poučení je zřejmé: tam, kde se obvinění vznášejí anonymně, nebere je nikdo stejně vážně jako obvinění vznesená veřejně, což má za následek institucionalizovanou beztrestnost pro sexuální predátory.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...