Marie | Manie | mafie | magic

Magie němčina

magie, kouzlo, kouzla

Význam Magie význam

Co v němčině znamená Magie?

Magie

vermeintliche Einflussnahme auf Personen, Dinge oder Ereignisse auf übernatürliche Art und Weise Magier setzen ihre Magie mittels eigentümlicher Rituale ein. die Faszination, die von etwas Bestimmtem ausgeht Viele Menschen lassen sich von der Magie der Worte beeindrucken.
Doporučujeme...Nemčina pre opatrovateľkyKoupit booktook.cz »

Překlad Magie překlad

Jak z němčiny přeložit Magie?

Magie němčina » čeština

magie kouzlo kouzla čáry čarování divotvorství

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Magie?
Doporučujeme...Velký česko-německý slovník pro veřejnou správuKoupit booktook.cz »

magie čeština

Překlad Magie německy

Jak se německy řekne Magie?

magie čeština » němčina

Magie Zauberei Zauber Schwarze Magie Hexerei Hexenwerk

Příklady Magie německy v příkladech

Jak přeložit Magie do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Spíš něco jako černá magie.
Das ist schwarze Magie!
Jako inteligentní vědec, odmítl byste coby pověry. principy tibetské magie. voodoo, přenosu myšlenek?
Sie, als intelligenter Wissenschaftler, würden Sie es wagen, die Grundlagen. der tibetanischen Magie, des Voodoo-Kultes. oder der Gedankenübertragung als Aberglaube abzutun?
Čirá magie, co?
Pure Magie, findest du nicht?
Praktiky černé magie. všechno to znají.
Daran haben wir als Kinder geglaubt, Wes, jetzt wissen wir, dass es nur Unsinn ist.
Nejspíš černá magie.
Muss schwarze Magie gewesen sein.
Divadlo je všude, kde je magie a předstírání a obecenstvo.
Wo immer Sie Magie und Fantasie finden, und ein Publikum, ist Theater.
Clanahanův Ráj, nejlepší pivo na ostrově. Přijďte shlédnout Kendalla Velikého, zázraky a divy magie.
Bewundern Sie Kendall, den Großen.
To ani ne. Víš, co je pro mě magie?
Dass wir zaubern sollen?
Nevěřící, Rebecco z Yorku, jsi obžalována z odporných zločinů čarodějnictví a černé magie.
Die Ungläubige ist angeklagt des Verbrechens der Hexerei und der schwarzen Magie.
Může být plný černé magie.
Es könnte voller schwarzer Magie stecken.
Jistě, ale přesto, trocha magie nikdy neuškodí.
Auch wenn das so ist, ein wenig Magie hat noch niemand geschadet.
Dědečku, je víc než jeden druh magie.
Aber Grandpa, es gibt verschiedene Arten von Magie.
Lépe zemřít, než fušovat do černé magie.
Ich will dich lieber tot sehen, als der Schwarzen Magie verschrieben.
Hukus, pokus, abrakadabra, černá magie.
Hokuspokus, Mumbo-Jumbo, Schwarze Magie.
Doporučujeme...Das SynonymwörterbuchKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tehdy se přede mnou otevřel onen zázrak slova, magie literatury.
Das ist der Moment, als für mich das Wunder der Worte, die Magie der Literatur begann.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Einfach DeutschUčebnice němčiny pro samouky metodou přímého mluveníKoupit booktook.cz »