ž | a |  | Av

čeština

Překlad rusky

Jak se rusky řekne ?
Doporučujeme...Ruština: jazykový průvodceKoupit booktook.cz »

Příklady rusky v příkladech

Jak přeložit do ruštiny?

Jednoduché věty

Je až překvapující, kolik existuje nešťastných manželství.
Просто удивительно, сколько существует несчастливых браков.
Jsem do tebe až po uši zamilovaný.
Я влюблен в тебя по уши!
Pojedu až budu hotová.
Я поеду, когда я буду готова.
Zavolej mi až budeš hotový.
Позвони мне, когда будешь готов.
Jsi tak sladká, až mě z tebe bolí zuby!
Ты такая сладкая, что у меня от тебя зубы болят!
Počkejme, až přestane pršet.
Давай подождём, пока дождь кончится.
Dneska není až tak horko.
Сегодня не так жарко.
Počkejme až přestane pršet.
Давай подождём, когда дождь закончится.
To není až tak divné.
Это не так уж странно.
Samec gorily může dorůst až sto sedmdesáti pěti centimetrů.
Самец гориллы может достигать роста ста семидесяти пяти сантиметров.
Tom promokl až na kůži.
Том промок до нитки.
Musíme vydržet až do konce.
Мы должны выдержать до конца.
Tom a Mary to udělají až budou mít čas.
Том и Мэри сделают это, когда у них будет время.
Během jednoho až dvou týdnů se očekávají silné záplavy.
Через одну-две недели ожидается сильное наводнение.

Citáty z filmových titulků

Až tě potkám na bojišti, nebudu tě šetřit.
На поле боя пощады не жди.
Budeš mi děkovat, až tady budeš.
Еще спасибо скажешь.
Pokud tu zůstane, tak se mnou pravděpodobně nepromluví až do konce.
Ну, она, скорей всего, не будет разговаривать со мной все оставшееся время, если она останется.
Nebudu se tu povalovat a čekat, až přijde a bodne mě do zad.
Я не собираюсь ждать пока он придет и ударит меня в спину.
Až teď se vracíš?
Ты пришёл только сейчас?
Co vás přivedlo až sem.
Что Вас привело сюда?
A taky, až opustím tenhle svět, tak přijdu o svoje vzpomínky.
Но все же я могу потерять все свои воспоминания о тебе.
Až na komáry, byli obrovský.
Не считая комаров. Они были огромные!
Až na ty, kam nedosáhnu, protože jsou uprostřed zad.
Но до некоторых не могу достать, потому что они прямо посреди спины.
Až příliš cév k připojení.
Может быть слишком для анастамоза.
Tep vyletěl až na půdu.
Сердцебиение выше крыши.
Až na Caitlyn, to je národní hrdinka.
За исключением Кейтлин, являющейся национальным героем.
Na tohle si přišla až moc brzy.
Ты придумала это слишком быстро. Он проигнорировал.
A všichni by jste měli přijít na večeři, až budeme mít ten správný jídelní stůl.
И вы просто обязаны прийти на ужин, когда мы выберем правильный стол.
Doporučujeme...Učebnice současné ruštinyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho, jak by svět mohl vypadat, až krize konečně odezní.
Будучи приглашённым профессором в Гарварде и Массачусетском технологическом институте, я располагаю неплохой перспективой того, как может выглядеть мир после завершения кризиса.
Problém se vyskytuje ve všech zemích, jež postihuje hrozba terorismu, byť se to v mnoha z nich neprojevilo až tak příznačně.
Эта проблема существует во всех странах, столкнувшихся с угрозой терроризма, хотя во многих она не стала настолько специфической.
Teprve až se více rodičů, učitelů a lídrů společnosti bude chovat podobně, nábor teroristů ustane a policejní složky se začnou těšit plné spolupráci obyvatelstva.
Только когда больше родителей, учителей и общинных лидеров будут вести себя также, источники вербовки террористов иссякнут, а правоохранительные органы получат полное сотрудничество со стороны населения, которое они охраняют.
Ostatně během posledních 20 let pomoc pro zemědělské programy ve skutečnosti snížili a tento trend obracejí až teď.
Так за последние 20 лет они в действительности сократили помощь для сельскохозяйственных программ, и только сейчас процесс снова начинает набирать обороты.
Jeden z těchto druhů, červenice obecná, se komerčně loví teprve asi čtvrtstoletí, ale už je vychytána až na pokraj kolapsu.
Один из таких видов, оранжевый австралийский ерш, промышляют в коммерческих целях всего только около четверти века, но уже выловили практически полностью, так что он находится на грани вымирания.
Tento ústup amerického spotřebitele je částí (snad až polovinou) procesu hledání nové rovnováhy ve světové ekonomice.
Этот уход потребителя США является частью (а может и половиной) причин процесса перенастройки мировой экономики.
Je třeba takto postupovat udržitelným způsobem, až dojde k ukončování mimořádného fiskálního stimulu.
Это должно быть сделано на продолжительной основе, сразу после прекращения чрезвычайных финансовых стимулирующих мер.
Jím jmenovaní lidé kontrolují vše, co má nějaký význam, od Gazpromu až po Ústřední volební komisi.
Его назначенцы управляют всем, что имеет значение, от Газпрома до Центрального Избирательного Комитета.
Až se tento proces rozběhne, budou mnohé problémy, které dnes připadají nezvládnutelné, řešeny mnohem snáz.
Как только начнется этот процесс, многие проблемы, кажущиеся неразрешимыми сегодня - найдут свое решение.
Abychom dnešní finanční a ekonomickou krizi zkrotili, Evropa bude muset vytrvat ve spolupráci, již až dosud prokazovala.
Чтобы сдержать текущий финансовый и экономический кризис, Европе также нужно будет продолжать сотрудничество, как она делала это до сегодняшнего дня.
CAMBRIDGE - Kybernetická bezpečnost až donedávna zajímala hlavně počítačové nadšence a milovníky špionážních románů.
КЕМБРИДЖ - До недавнего времени кибер-безопасность в основном являлась объектом интереса компьютерных фанатов и шпионов.
Cena, kterou homosexuálové v mnoha afrických zemích platí za homofobii, je až bolestně zjevná: právní postihy, sociální vyřazování a spravedlnost lůzy.
Действительно, цена гомофобии для сексуальных меньшинств во многих африканских странах, увы, очевидна: правовые санкции, социальный остракизм и охлократия.
Až po tomto hlasování náčelník štábu veřejně podpořil původní návrh na povolání amerického vojska.
Только после голосования Руководитель Штаба публично подтвердил первоначальное предложение о введении американских военных сил.
Až v polovině srpna Fed naznačila, že ke snížení úrokových sazeb by mohlo dojít.
Только в середине августа был сделан намек, что ставки процента могут быть понижены.