ž | a |  | av

čeština

Překlad spanělsky

Jak se spanělsky řekne ?

čeština » spanělština

cuando una vez solo apenas
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »

Příklady spanělsky v příkladech

Jak přeložit do spanělštiny?

Jednoduché věty

A žili šťastně až do smrti.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Nezapomeň si vzít deštník, až budeš odcházet.
No te olvides de coger el paraguas cuando salgas.
Čínská vláda publikuje denně pět až deset zpráv v Esperantu na esperanto.china.org.cn.
El gobierno chino publica diariamente de cinco a diez artículos en esperanto en esperanto.china.org.cn.
Nemohu se dočkat, až budu otcem.
No puedo esperar a ser padre.

Citáty z filmových titulků

Připadá mi to, jako by ses snažil až moc. Nemůžu se přes to přenést.
Me hacen sentir que si estornudo delante de ti muy fuerte, te tiraré al suelo ahora mismo.
Je tu toho až moc poutavého.
Hay demasiado material.
Usmívej se, až vejdeš dovnitř.
Sonríe. Sonríe al entrar. Estoy orgulloso de ti.
Ten, kdo projde všemi úrovněmi a dojde až na konec, bude odměněn finálním červeným medailonem, který je vyhrazen pro mistra Pickup Artist.
Aquel que pase todos los niveles y llegue hasta el final, será recompensado con el medallón final rojo, que está reservado únicamente a los Maestros De La Seducción.
Nejprve zmírníme její horečku, protože je až příliš vysoká.
Primero tenemos que bajarle la fiebre.
Pochopíte to, až budete mít dítě a stanete se rodičem.
Sabrás lo que se siente cuando tengas tu propio hijo.
Až se uzdravíš, potrestej mě.
Más adelante.
Vrátí se, až bude připravená.
Estoy seguro de que volverá. Volverá cuando sea el momento.
Až přijde tvůj otec, otevřu dveře a dám ti něco k jídlu.
Dudo que tu padre esté dispuesto a dejar morir a su hija.
Neukázat se až do své smrti, by bylo nejlepší. To je to, co myslím.
No volver a aparecer es hacer tu deber de buen hijo.
Až do mé smrti se tu neukazujte!
Te dije que te daré todo cuando me muera.
Modlila jsem se až do rána.
Ayer fui al templo. y recé muchas veces por usted.
Když procházíte těžkými časy, vždy se milujte až do konce.
Por favor, pase lo que pase, no se dé por vencido.
Až si najdeš jiného člověka místo Moo Hyuka, pak se teprve s tebou rozejdu.
Dímelo cuando encuentres a otra persona. no a Moo-hyuk. Entonces te dejaré ir.
Doporučujeme...Španělsko-český, česko-španělský velký slovníkNejen pro překladateleKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Un inversor en oro exitoso recientemente me explicó que los precios de las acciones perdieron vigor durante más de una década antes de que el índice Dow Jones atravesara la marca de 1.000 a principios de los años 1980.
Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho, jak by svět mohl vypadat, až krize konečně odezní.
Como profesor visitante de Harvard y el MIT, estoy teniendo una buena idea preliminar de cómo podría verse el mundo una vez que se supere la crisis.
Až se jednání o TTIP příští měsíc obnoví, musí vedoucí činitelé EU prosazovat skutečný pokrok s cílem uzavřít dohodu do konce roku.
Cuando el mes próximo se reanuden las negociaciones de la ATCI, los dirigentes de la UE deben esforzarse por conseguir avances auténticos, con el fin de concluir un acuerdo al final del año.
Problém se vyskytuje ve všech zemích, jež postihuje hrozba terorismu, byť se to v mnoha z nich neprojevilo až tak příznačně.
El problema existe en todos los países afectados por la amenaza del terrorismo, aunque en muchos no se ha hecho tan específico.
Teprve až se více rodičů, učitelů a lídrů společnosti bude chovat podobně, nábor teroristů ustane a policejní složky se začnou těšit plné spolupráci obyvatelstva.
Sólo cuando más padres, maestros y líderes comunitarios se comporten del mismo modo se agotará el reclutamiento de terroristas y las autoridades policiales recibirán plena cooperación de las poblaciones a las que protegen.
Podle mínění mnohých by měla být harmonizována i fiskální politika: počínaje daňovou strukturou, přes sociální zabezpečení až k rozpočtu.
Algunos piensan que las políticas fiscales, desde la estructura de los impuestos hasta el bienestar social y los balances presupuestarios, también deberían armonizarse.
Ostatně během posledních 20 let pomoc pro zemědělské programy ve skutečnosti snížili a tento trend obracejí až teď.
De hecho, en los últimos 20 años, en realidad redujeron la ayuda para los programas agrícolas, y recién ahora está revirtiendo el curso de acción.
Jeden z těchto druhů, červenice obecná, se komerčně loví teprve asi čtvrtstoletí, ale už je vychytána až na pokraj kolapsu.
Una de estas especies, el reloj anaranjado, se ha pescado desde hace apenas un cuarto de siglo, pero ya se está explotando hasta el punto del colapso.
Například v loňském roce došlo k možná největšímu účetnímu podvodu vůbec, když byl více než tříbilionový megapřebytek na roky 2002 až 2011 převeden do schodku ve výši dvou bilionů dolarů.
Sin duda, el año pasado atestiguó lo que podría ser el mayor fraude contable jamás realizado cuando un megasuperávit de más de 3 billones de dólares para el periodo 2002-2011 fue transformado en un déficit de 2 billones de dólares.
Je třeba takto postupovat udržitelným způsobem, až dojde k ukončování mimořádného fiskálního stimulu.
Esto debe hacerse sobre una base sostenida tras el retiro del extraordinario estímulo fiscal.
Je ale také pravda, že ačkoliv někteří lidé rádi berou prášky, po nichž se lépe cítí nebo bystřeji myslí, není až tak jisté, že by lidé skutečně chtěli užívat pilulky, které by je mravně zdokonalovaly.
Pero también es cierto que, a pesar de que algunas personas están más que dispuestas a tomar píldoras que les hagan sentir mejor o pensar más rápido, no es tan obvio que quieran tomar pastillas que mejoren su moral.
Jím jmenovaní lidé kontrolují vše, co má nějaký význam, od Gazpromu až po Ústřední volební komisi.
Todas las instituciones importantes, desde Gazprom hasta el Comité Central Electoral, están en manos de personas a las que él ha nombrado.
Až se tento proces rozběhne, budou mnohé problémy, které dnes připadají nezvládnutelné, řešeny mnohem snáz.
Una vez que ese proceso haya empezado, muchos de los problemas que ahora parecen indescifrables serán resueltos más fácilmente.
Abychom dnešní finanční a ekonomickou krizi zkrotili, Evropa bude muset vytrvat ve spolupráci, již až dosud prokazovala.
Para contener la crisis económica y financiera actual, Europa necesitará también continuar la cooperación de que ha dado muestras hasta ahora.