internát čeština

Překlad internát spanělsky

Jak se spanělsky řekne internát?

Příklady internát spanělsky v příkladech

Jak přeložit internát do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Internát Prince Evžena.
Internado Príncipe Eugenio.
Není to internát.
No es un internado.
Dosud ještě žádný ze studentů v noci internát neopustil.
Ninguna estudiante había dejado la escuela de noche.
Nejdřív to byl internát, pak přišla kadetní škola.
Y después, fuíste a aquella escuela de hostelería en Suiza.
Ne, je to práce, je to život, je to tvůj internát..
No, es el trabajo, la vida, la escuela.
A jsem pod neustálou hrozbou toho, že mě pošle na internát.
Y estoy amenazada con que me enviarán a un internado.
Zpátky na internát.
De vuelta al internado.
A když mi bylo šestnáct, můj tatík psychiatr dospěl k závěru, že domov není to nejlepší prostředí pro dospívání. Takže mě poslali na internát.
A los 16 años, mi papá psiquiatra llegó a la conclusión de que. no era el mejor ambiente para que yo creciera en él. y me envió a un internado.
Jsem tu nový a poprosil jsem slečnu Allenovou, - aby mi řekla, kde je internát.
Es mi primer día, y le pedí a la Srta. Allen. que me indicara cómo ir a mi cuarto.
Chci ti říct, že to není jen tak obyčejný internát.
No es sólo un internado.
Je to internát pro geniální děti.
Es un internado para niños superdotados.
Příště pošlu Tona na internát.
El próximo trimestre voy a enviar a Ton a un internado.
Já ti to říkala, internát není pro něj.
Ya te lo dije, el internado no fue así.
Vezla je Celii na internát.
Esas cosas eran para la nueva habitación de Celia.

Možná hledáte...