we | wd | ED | wet
C2

wed angličtina

vdát, oženit, provdat

Význam wed význam

Co v angličtině znamená wed?
Definice v jednoduché angličtině

wed

When people wed they become married. Wed is an old word, most people say marry now. I'd love to be wed, but I cannot find a girl to marry me. When two things are wed they are made into one thing. Music videos wed music to television.

wed

Short for Wednesday, used only in writing. Wed, January 13, at 5:00 pm

wed

(= marry) take in marriage having been taken in marriage (= marry, splice) perform a marriage ceremony The minister married us on Saturday We were wed the following week The couple got spliced on Hawaii

Wed

středa (= Wednesday) the fourth day of the week; the third working day
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Překlad wed překlad

Jak z angličtiny přeložit wed?

Wed angličtina » čeština

st

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako wed?

Wed angličtina » angličtina

Wednesday Midweek
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Časování wed časování

Jak se v angličtině časuje wed?

wed · sloveso

Příklady wed příklady

Jak se v angličtině používá wed?

Citáty z filmových titulků

Your father gave his pledge to France that you would wed the Princess Alice.
Váš otec dal slib Francii., že pojmete za choť princeznu Alici.
Richard of England do you refuse to wed the Princess of France to whom you are pledged?
Richarde anglický. ty odmítáš svazek s princeznou francouzskou. s kterou jsi zasnoubený?
No light matter to wed the daughter of Navarre.
Není lehké oženit se s dcerou Navarrska.
He sent his sword to be wed to you.
On poslal meč svůj, aby Vás pojal za choť.
With this ring, I thee wed.
Tímto prstenem si tě beru.
So wed like you to keep your promise to us, if you please.
Jestli dovolíte, měl byste splnit svůj slib.
But what if the parents aren't wed?
Ale když rodiče nejsou oddáni?
And then, my husband will be forced to acknowledge my son-in-law, as the children have been wed.
Ano. A pak bude muset můj manžel mého zetě uznat, neboť děti jsou už oddány.
The children have been wed.
Hrabě: Děti jsou už oddány.
Then he'll have to wed you.
Pak si tě bude muset vzít.
There also will he wed the Princess Guinevere.
Tam se také bude konat jeho svatba s princeznou Guineverou.
Those enemies would be silenced. if you wed Elaine.
Ti nepřátelé budou umlčeni jen pokud si vezmete Elaine.
With this ring, I thee wed.
Nos ho jako symbol manželství.
Why did you wed her if you were already married?
Proč sis ji bral, když už jsi byl ženatý?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »