namlouvat čeština

Příklady namlouvat italsky v příkladech

Jak přeložit namlouvat do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Nesmíš si to namlouvat, že to tu není hezké.
Non ti devi convincere che qui non sia bello.
Ale nesmíš si předem namlouvat, že tu budeš nešťastná.
Ma non ti devi convincere fin dall'inizio che qui sarai infelice.
Můžeme si to namlouvat.
Cerchiamo di convincerci.
Proč si něco namlouvat?
Perché illuderci?
Nechci si nic namlouvat.
Non voglio illudermi.
Nebudem si nic namlouvat. Holky letí na Gregory Pecka.
Una bella ragazza non vuole me, vuole Gregory Peck.
Už nikdy si nebudu nic namlouvat.
Non dubiterò mai più di te.
Přestaň si to namlouvat.
Smettila di prenderti in giro.
Nechtěl jsem vám něco namlouvat.
Non volevo trarti in inganno.
Jen o maličko. Nebudeme si nic namlouvat.
Ma non si faccia illusioni.
Hele. Už si to přestaň namlouvat.
Guarda perché non ti svegli?
Nebudeme si nic namlouvat. Paměť se neskládá ze stínů,. ale z očí, které hledí přímo na vás a z prstů, které na vás ukazují.
Non illudiamoci che la memoria sia fatta di vaghe ombre è fatta di occhi che guardano in faccia e di dita che accusano.
Komu to chceš namlouvat?
A chi vuoi darla a bere?
Můžeš ho třeba namlouvat na diktafon.
Puoi parlare usando un registratore.
Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nebudu si namlouvat, že si pozornost diváků získala hlavně šachová analýza, přestože jsem u klíčové třinácté partie působil jako komentátor veřejnoprávní televize.
Non voglio neanche dire che fosse l'analisi degli scacchi ad attirare l'attenzione, sebbene fossi io stesso un commentatore per la televisione pubblica nella cruciale 13a partita.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Itálie: jazykový průvodce pro přežitíPro pobyty v zahraničíKoupit booktook.cz »