namluvit čeština

Překlad namluvit italsky

Jak se italsky řekne namluvit?

namluvit čeština » italština

persuadere far crederre convincere
Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »

Příklady namluvit italsky v příkladech

Jak přeložit namluvit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Bylo to jako něco, co se mi pokouší namluvit sedmileté dítě.
Era come se un bambino di sette anni dicesse.
Snažíte se mi namluvit, že tohle je závodní kůň?
Vorrebbe farmi credere che è un cavallo da corsa?
To mi chceš namluvit, že posloucháš nějakou luční kobylku?
Come? Vuoi dire che prendi ordini da una cavalletta?
Nikdy! Pan Collins si chce namluvit jednu z mých dcer!
Il signor Collins è venuto a chiedere la mano di una delle mie figlie.
Chceš mi namluvit, že to není ta co na lodi?
Stai tentando di dirmi che lei non è la stessa ragazza che era sulla nave?
Snažíte se mi namluvit, že si nemám myslet, že je tak báječný?
Secondo lei, non dovrei trovarlo così straordinario?
Komu to chceš namluvit?
Chi credi di prendere in giro?
Komu to chceš namluvit, Gildo?
Chi vuoi prendere in giro?
Jak toho hodně namluvit a nic neříct.
Parla, parla e non dice niente.
Nenech si od nich nic namluvit, Ernie.
Non farti spaventare, Ernie.
Tak namluvit, hm?
Spaventare, eh?
Nesnažte se mi namluvit.
Non starai dicendo.
Chcete mi namluvit, že tady pískalo to psisko, co?
Magari adesso mi racconterà che è stato il cane a fischiare?
A nesnaž se mi namluvit, že byl tety Marty nebo Lucy!
Non dirmi che era di zia Martha o di Lucy!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Můžeme je udělat teď, anebo si můžeme namluvit, že dosáhnout míru je příliš těžké nebo složité, a pak jen zvenčí rezignovaně přihlížet, jak zbytečně umírají statisíce nevinných mužů, žen a dětí.
Possiamo fare queste scelte ora, oppure possiamo convincerci che la pace è troppo dura o complessa e assistere con rassegnazione alla morte di centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini innocenti.
Doporučujeme...Italština: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...