naplněný čeština

Překlad naplněný italsky

Jak se italsky řekne naplněný?

naplněný čeština » italština

revoluto gremito
Doporučujeme...Začínáme s italštinouKoupit booktook.cz »

Příklady naplněný italsky v příkladech

Jak přeložit naplněný do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Žil svůj život. naplněný velkými činy. ve službách lidstva.
La vita testé spezzata era ricca di azioni lodevoli e di promesse al servizio dell'umanità.
Po té poslední zkušenosti jsem ho považoval pouze za naplněný příslib.
Dopo l'altro giorno, mi sembra solo una promessa mantenuta.
Jedná se o soudní síň, Rico, naplněný s policií.
E' un tribunale, Rico, pieno di guardie.
Jím vzduch naplněný sliby.
Mi nutro di un' aria greve di promesse.
A až bude šedesát jemu, bude moci říct stejně upřímně jako já, že žil nádherný, bohatý a naplněný život.
E spero che quando lui festeggerà il suo sessantesimo compleanno potrà dire in tutta onestà, come ora posso fare io di aver vissuto una vita splendida, ricca e piena di soddisfazioni.
Jen se na něj podívej. Naplněný sílou. pro jeho majitele.
Guarda come splende. pieno di potenza per chi lo possiede.
Až uvidíte barona, budete mít zub naplněný novým otravným plynem.
Quando vedrete il Barone avrete un dente che contiene un gas velenoso.
Je naplněný ruským salátem.
Certo, è un ingordo!
Naplněný sám sebou.
Pieno di te.
Jsou naplněný héliem, aby byly lehký.
Sono ripieni di elio, così sono molto leggeri.
Bez tebe už nebude můj život naplněný.
Non mi sentirò mai completo. senza di te.
Náš život byl šťastný a naplněný.
La nostra vita è stata felice.
Celý tenhle dům bude naplněný romantickou atmosférou!
Tutta la casa sarà piena di amore!
Když jsem odcházela, řekl jsi že beze mě už nebude tvůj život naplněný.
Quando andai via, dicesti che non saresti stato completo senza di me.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Zjednodušená italštinaKoupit booktook.cz »